اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 35

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 35

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 35

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 35 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 16 آبان الی 22 آذر


1 رقیه میرزایی              178,500
2 وحید براتی                15,000
3 وحید طوقی              174,400
4 وحید طوقی                43,000
5 سید مرتضی محمدیه              248,600
6 عاطفه بامداد              277,000
7 عرفان سرنجی                62,900
8 مجید نارنجی                27,300
9 توحید اوبایی              281,400
10 توحید اوبایی                93,100
11 ابوالفضل احمدی                   2,000
12 ابوالفضل احمدی                88,000
13 ابوالفضل احمدی                32,300
14 ابوالفضل احمدی              129,000
15 ابوالفضل احمدی                80,900
16 ابوالفضل احمدی                34,800
17 ابوالفضل احمدی                21,400
18 ابوالفضل احمدی                29,700
19 ابوالفضل احمدی                40,200
20 ابوالفضل احمدی                42,900
21 ابوالفضل احمدی                52,200
22 ابوالفضل احمدی                95,700
23 ابوالفضل احمدی                68,400
24 امیرحسین بلوری                20,000
25 امیرحسین بلوری                66,500
26 میمنت شرفی                17,500
27 محمد نجفی بهاری                70,000
28 محمد معقولی              575,300
29 سجاد مختاریان                19,200
30 سجاد مختاریان              143,500
31 فرانک بلوری              157,800
32 وحید براتی                78,900
33 میمنت شرفی              245,900
34 حسنعلی عیاری پور                40,000
35 متین کریمی              112,700
36 محمد نجفی بهاری                37,700
37 علی عرب                80,000
38 الهام حلی                68,000
39 محسن صابری                30,000
40 آقای طیب              805,300
41 مهدی محمدی پناه              428,000
42 ریحانه یگانه              366,000
43 علیرضا پورکاشانی              110,000
44 علیرضا پورکاشانی                90,000
45 امیرحسین خیرخواه              203,000
46 میمنت شرفی                36,900
47 محمدرضا حسینزاده                34,000
48 مریم بنایی راد              197,900
49 شاهین مهر              533,000
50 مهدی پوربنایی                87,000
51 توحید اوبایی              290,000
52 محمدحسین سلطانی              120,000
53 میمنت شرفی              330,000
54 محمد حیدری                85,500
55 ریحانه سادات قریشی                30,000
56 رقیه میرزایی              328,000
57 علیرضا ابراهیمی                98,000
58 علیرضا ابراهیمی                88,000
59 علی امینی              215,000
60 محمد پوربنایی              144,000
61 حمیدرضا نجاری              118,000
62 سجاد عبداللهی                56,000
63 علیرضا برقرار              820,000
64 مجید نارنجی                82,700
65 عربشاهی                70,500
66 امیر حسین سعیدی کیا                34,000
67 فرانک بلوری                17,000
68 فرانک بلوری                41,700
69 محمدرضا حسین زاده                34,000
70 هما پرمون              317,000
71 پویا آرمند                30,000
72 محمد عباسی کاشانی                35,000
73 محمد عباسی کاشانی                68,000
74 فروزان بلوری                87,100
75 مرضیه سربندی                72,000
76 مرضیه سربندی                72,000
77 مرضیه سربندی              187,000
78 امیرحسین ابوالفضلی              190,000
79 حسنعلی عیاری پور              137,000
80 محمدحسین سلطانی              120,000
81 فریده حسنی                28,000
82 علی اختری          4,000,000
83 علی اختری          1,340,000
84 علی امینی                61,000
85 میمنت شرفی                30,000
86 توحید اوبایی              189,000
87 عرشیا ملاحسینی                   8,000
88 عرشیا ملاحسینی                37,000
89 محمد بالاور              186,500
90 حسن میرشب                55,000
91 میمنت شرفی                14,200
92 امیر اعرابی              177,200
93 علیرضا کهنه چی                55,000
94 اسماعیلی                91,000
95 نسرین سادات مهماندوست              320,000
96 محمد نجفی بهاری              250,000
97 محمدمهدی ذاکری                50,000
98 جواد کمالی                22,000
99 جواد کمالی                30,000
100 جواد کمالی                31,000
101 جواد کمالی                32,000
102 جواد کمالی                38,000
103 جواد کمالی              180,000
104 محمد حسین سلطانی              120,000
105 مسعود علیمی              104,500
106 مسعود علیمی                31,000
107 محمدحسین سلطانی                84,000
108 محمدحسین سلطانی              120,000
109 مهدی پوربنایی              216,700
110 الیاس محمدی                30,000
111 پریسا معراج              420,000
112 زهراسادات سید بحری              192,000
113 سعید علیرضایی                37,500
114 سعید علیرضایی                40,500
115 فاطمه حیدری کاشانی                97,000
116 امیرعباس فاطمی                44,000
117 هادی اکبری              282,000
118 وجیهه کریمی              197,000
119 محمد علی میدان میری              650,000
120 محمد علی میدان میری              100,000
121 مجتبی شبانی              450,000
122 وحید رموزی              107,000

 

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 17 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink