اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 34

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 34

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 34

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 34 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 8 آبان الی 15 آذر

1 نسرین حجاری              214,500
2 سجاد عبداللهی              135,000
3 علی امینی                14,000
4 میمنت شرفی                25,300
5 نسرین حجاری              700,000
6 فائزه قهرودی                48,600
7 میمنت شرفی                   3,500
8 میمنت شرفی              282,400
9 میمنت شرفی              140,000
10 میمنت شرفی                61,000
11 میمنت شرفی                   8,000
12 علی عرب              344,000
13 محمدجواد مصلحی                79,000
14 امید شقایقی              140,000
15 آزاده صفا              107,700
16 عفت عبدالرحمان              900,000
17 الیاس محمدی                30,000
18 محمد نجفی بهاری              163,700
19 مرضیه رستمی              144,000
20 فروزان بلوری                62,600
21 محمد عباسی کاشانی                55,500
22 مهدی حسین زاده                65,000
23 علی امینی                22,000
24 علی امینی                23,000
25 زهره فرات مقدم              383,500
26 علی ابریشمی              105,300
27 محمد پوربنایی              576,000
28 وحید رضایی              144,000
29 مرتضی شمسایی                32,200
30 محمد پولادی                10,000
31 محمد پولادی                30,000
32 محمد پولادی                72,000
33 سجاد عبداللهی              104,000
34 محمد شادی                43,000
35 فرزانه رضوی                45,000
36 حسین دژاکام                51,600
37 زهرا سعیدی                65,000
38 رقیه میرزایی              154,500
39 محسن آتشی              115,300
40 میمنت شرفی                   9,500
41 حمیدرضا اکرامی فر              138,500
42 احمدرضا کله ای بیدگلی                67,000
43 مجید نجفی بهاری                75,000
44 نسرین حجاری              143,000
45 فائزه قهرودی                52,000
46 میثم پورقدرت              221,000
47 علیرضا حیدری              186,000
48 محمد ستاری                58,000
49 علیرضا رحیم زاده              120,000
50 ریحانه یگانه                77,600
51 علی زیلوچی              334,200
52 امیر خاتونی          2,087,000
53 امیر خاتونی                16,500
54 امیر خاتونی                97,000
55 حسنعلی عیاری پور                30,000
56 حسنعلی عیاری پور                77,000
57 مصطفی ناسری تبار              331,000
58 مرضیه رستمی              110,000
59 سالار داورزاده                80,000
60 فروزان بلوری                55,700
61 مسعود علیمی                78,000
62 زهره فرات مقدم              106,500
63 میمنت شرفی                60,000
64 محمدرضا خاتونی              222,000
65 محمدرضا خاتونی                32,000
66 سعید علیرضایی                31,500
67 سعید علیرضایی                19,500
68 مینا مصلح                32,000
69 فاطمه مرصعی              250,000
70 میمنت شرفی                   7,000
71 محبوبه سادات دوستانه              155,000
72 میمنت شرفی              116,600
73 میمنت شرفی                50,000
74 ابوالفضل حکاک زاده                60,000
75 زهرا نوری              278,000
76 سمیه کریمی              950,000
77 سمیه کریمی              900,000
78 توحید اوبایی              142,600
79 توحید اوبایی              315,000
80 محمد نجفی بهاری              145,400
81 فرشید فرزین              269,000
82 محمدرضا حسین زاده              136,000
83 حسنعلی عیاری پور                24,600
84 حسنعلی عیاری پور                40,000
85 حسنعلی عیاری پور                40,000
86 توحید اوبایی                51,000
87 مهدی سقاپولادی                44,000
88 علیرضا قدیریان              570,000
89 علیرضا قدیریان              142,800
90 علی عرب              126,000
91 پرنیا عباسی              118,600
92 محمدرضا حسین زاده                34,000
93 مهدی رایگان                72,000
94 مهدی فیروزی              115,000
95 مجید نجفی بهاری                24,000
96 مجید نجفی بهاری                50,000
97 محمد ستاری                80,000

 


قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink