اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 25

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 25

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 25

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 25 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 6 مهر الی 12 مهر


 

1 محمدرضا  فرخیان              29,800
2 طاهره حمزه              40,000
3 طاهره حمزه            125,500
4 طاهره حمزه              75,000
5 فاطمه راستین            183,000
6 ساسان کاظمی            124,000
7 حسام الدین ظاهری            183,000
8 محمد حلاجی              50,000
9 مهدی محمدی پناه              77,630
10 امیر حسین بلوری              16,000
11 امیر حسین بلوری              15,000
12 امیر حسین بلوری              17,000
13 محمدرضا خاتونی              19,000
14 محمدرضا خاتونی              31,000
15 محمدرضا خاتونی              22,900
16 فائزه قهرودی              97,600
17 محمد ماشاالله زاده              64,000
18 وحید ظهیر کاشی            115,500
19 وحید ظهیر کاشی              79,500
20 مصطفی پیله وریان              43,000
21 خانم میری              30,000
22 محمدجواد مصلحی              70,000
23 سپیده لبافیان            194,000
24 امیرعلی آصفی            125,000
25 مهناز حاج علی            141,700
26 علیرضا گلیاسیان            352,500
27 مهدی یگانه کاشانی            175,500
28 مهدی کمالزاده            142,000
29 امیر اعرابی              39,000
30 افسانه نوری            390,000
31 محمد حاجی مشهدی              35,000
32 مریم مقنی بیدگلی              49,500
33 علیرضا قدیریان                8,000
34 علیرضا قدیریان            114,000
35 علیرضا قدیریان                2,000
36 محمدرضا زحمتکش            200,000
37 مجید نجفی بهاری              57,500
38 وحید طوقی            117,500
39 محمدجواد طاحونه            720,000
40 فاطمه مکاری            455,000
41 خانم مقدم            105,000
42 محمدرضا فرخیان              50,000
43 منصوره کنعانی              60,000
44 منصوره کنعانی            300,000
45 مجید رضازاده            160,000
46 امید شقایقی              78,500
47 حسین مجیدی              76,500
48 ابوالفضل فلاح            118,000
49 محمود ایمانی              88,000
50 محمد نجفی بهاری              78,600
51 محمدرضا داوری            331,000
52 مجتبی طحانی              50,000
53 حسنعلی عیاری پور              43,000
54 حسن جهانتاب              58,000
55 مجیدرضا تکباش              69,700
56 محمدرضا پورکاشانی              75,000
57 محمدرضا پورکاشانی              46,000
58 محمدرضا پورکاشانی              78,500
59 محمدرضا پورکاشانی              61,000
60 سلدا محمدی            124,000
61 سمیه علی بلندی              39,000
62 خانم بابایی            855,000
63 ابوالفضل احمدی              43,800
64 ابوالفضل احمدی              41,200
65 ابوالفضل احمدی              25,000
66 ابوالفضل احمدی              32,100
67 زهرا سعیدی              18,000
68 زهرا سعیدی              11,000
69 شایان سالخورده            356,600
70 فرانک بلوری            270,000
71 محدثه سلمانی            210,000
72 وحید عرشی            146,000
73 امیرعباس خسروانزاده              52,000
74 حسنعلی عیاری پور              28,000
75 محمدجواد کچوییان              65,000
76 پریسا ممیوند              27,000
77 نسرین حجاری            148,000
78 حسین مجیدی              12,000
79 هانیه عبایی              55,000
80 فاطمه حق شناس            900,000
81 سپیده لبافیان              64,000
82 میمنت شرفی              31,200
83 زهره دواتگران              97,000
84 زهره دواتگران            450,000
85 زهرا طیبه              54,500
86 امیر حسین حدادی            297,200
87 فاطمه مکاری            104,000
88 پویا آرمند            398,500
89 وجیهه سه کنجی              79,000
90 مجید نارنجی              41,000
91 مجید نارنجی              47,000
92 مجید نارنجی              44,000
93 علیرضا قدیریان            415,500
94 محمد اکبریان              25,000
95 محمد اکبریان              98,000
96 محمد شاوردی              57,000
97 مریم بنایی راد            128,300
98 سلمان استفاضه            450,000
99 عفت عبدالرحمان              63,000
100 شراره شاهیان              36,000
101 فاطمه صادقی              35,000
102 مجید نجفی بهاری              84,000
103 محمد حیدری            180,000
104 سید محمد سیدیان              99,000
105 حسین رجایی            160,000
106 مجید نجفی بهاری              90,000
107 سید محمدحسین مروج                1,600
108 سید محمدحسین مروج              18,000
109 لیلا جمعدار کاشانی            117,000
110 حسین کرباسی              94,000
111 مینا مصلح              16,000
112 علیرضا قدیریان            850,000
113 حسنعلی رعیت            116,500
114 مجید علیمی              85,000
115 میثم قدک کار              69,700
116 حوریه شیوا              34,000
117 احمد مبینی            106,000
118 علیرضا آقاجان زاده              60,000
119 محمد ستاری            204,000
120 محمد ستاری            101,500
121 زهرا مردانی              73,000
122 رحمت الله رضایی            183,600
123 نرگس اشرف              69,000
124 نرگس اشرف            105,000
125 زهرا زیوری            180,000
126 رضا حجازی پور              38,000
127 میلاد جلالی              40,200
128 زهرا علینقی زاده              68,500
129 محمد رنجبر            174,000
130 مهدی محمدی پناه            311,500
131 پویا آرمند            115,500
132 فاطمه مکاری            100,000
133 مینا مصلح              12,000
134 الهه منفرد              75,000
135 محدثه سلمانی            447,000
136 حسن جهانتاب              48,000
137 امین یوسف خانی              58,000
138 الهه زاهدی              31,000
139 محمدجواد مصلحی            148,000
140 پویا آرمند              26,000
141 پویا آرمند            227,000
142 فائزه قهرودی            138,400
143 سعید سوزنیان کاشانی            440,000
144 وجیهه سه کنجی            109,600
145 زهره فرات مقدم            190,000
146 علیرضا مبشر            158,000
147 مرتضی شمسایی            261,100
148 زهرا عباس زاده              69,000
149 امیرعباس خسروانزاده              33,000
150 امیرعباس خسروان زاده              37,000
151 امیرعباس خسروانزاده              33,000
152 حمیدرضا شاگردی              70,000
153 زهرا مسافرچی              56,000
154 محسن آتشی            101,000
155 مسعود هنرمند            491,800
156 وجیهه سه کنجی            264,000
157 مهدی سقاپولادی              35,000
158 مهدی سقاپولادی                5,000
159 علیرضا پورمهر              81,000
160 حسن میرشب              76,000
161 مهدی سقاپولادی              54,500
162 مهدی سقا پولادی              65,500
163 محبوبه سادات دوستانه              64,000
164 محبوبه سادات دوستانه            160,000
165 مسعود سهیلی            363,000
166 الهام یوسفیان            621,000
167 میمنت شرفی              12,900
168 سید محمد شیرکمر              90,000
169 مرتضی مهدی زاده            150,000
170 محمد عباسی کاشانی              95,400
171 امیر اعرابی              66,000
172 امیرحسین بلوری              15,000
173 امیرحسین بلوری              28,500
174 حنیف ضابطی            194,500
175 حنیف ضابطی            103,100
176 الهیار رشادی            110,000
177 مهناز حاج علی              33,000
178 علیرضا عرفاتی              79,600
179 علیرضا عرفاتی            132,400

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 17 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink