اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 24

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 24

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 24

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 24 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 23 شهریور الی 5 مهر


ردیف نام و نام خانوادگی  مبلغ 
1 مرضیه جلالی   34,000  
2 مرضیه جلالی     68,000
3 نرگس فدایی  801,000
4 ابوالفضل کریم طاهری     10,000
5 ابوالفضل کریم طاهری   113,000
6 محمدجواد طاحونه  454,000
7 محمدجواد طاحونه     56,900
8 حنیف ضابطی     52,000
9 سارا شاکری     57,500
10  ابوالفضل احمدی     21,000
11  ابوالفضل احمدی     16,500
12  ابوالفضل احمدی     35,800
13  ابوالفضل احمدی     96,000
14  ابوالفضل احمدی     16,000
15  ابوالفضل احمدی     19,900
16  ابوالفضل احمدی     51,500
17  ابوالفضل احمدی     15,000
18 نرگس فدایی  156,000
19 مجید نجفی بهاری     15,000
20 محمدعلی زیلوچی     62,000
21 رضوان پور موید     53,760
22 زهره فرات مقدم     96,800
23 سلمان استفاضه     50,000
24 محمد ستاری     30,000
25 سوگل فرزانگان     38,000
26 فرزانه آذربایجانی  256,600
27 امیرعلی آصفی     34,000
28 حسین مطهری فرد  100,000
29 معین رئیسی     20,000
30 فاطمه مکاری  200,000
31 امیرحسین بلوری     25,500
32 فاطمه حاجی پور     79,500
33 مریم مقنی بیدگلی  150,000
34 مریم مقنی بیدگلی     65,000
35 مریم مقنی بیدگلی     25,000
36 محمود ایمانی  356,000
37 محمدحسین مشاور     92,000
38 حسین کرباسی  419,500
39 مهدیزاده  180,000
40 علیرضا روغنی     40,000
41 علیرضا روغنی     52,000
42 حسین مجیدی  265,500
43 امیرعباس رمضانی  130,000
44 حمیدرضا جعفرزاده  233,600
45 زهرا میرباقری     50,000
46 زهرا میرباقری     30,000
47 حمیدرضا اکرامی فر  205,000
48 افسانه نوری     96,000
49 محمدعلی زیلوچی  450,000
50 محسن خدابخش   110,500
51 خادم)bahar.banoo     42,200
52 مجیدنجفی بهاری     53,500
53 زهرا سعیدی     29,000
54 مجتبی نصیری  183,000
55 مجتبی مرادی     50,000
56 حسنعلی عیاری پور     56,000
57 فاطمه مکاری     65,000
58 محمدنجفی بهاری  201,000
59 محمدپارسا اوبایی  148,600
60 سمیه حبیبی  124,500
61 حمیدرضا اکرامی فر  482,500
62 سعید شریفی     65,000
63 نیره فاطمی   114,000
64 علی شریفی     23,500
65 رمضانی     46,000
66 سید صادق انتظاری     38,700
67 پویا ارمند     26,000
68 پویا ارمند  398,500
69 مجتبی مرادی  282,500
70 مجتبی مرادی       8,500
71 افسانه نوری  501,300
72 وحید براتی  128,000
73 زهیر زارع دوست     87,000
74 سعید باتمانی     57,000
75 سعید باتمانی     48,000
76 الهیار بنی انصاری  144,300
77 حسن نوروزی     54,000
78 مرضیه رستمی  200,000
79 فاطمه کمالی فر  128,000
80 محمد شادی     89,200
81 حسین مجیدی     55,000
82 سارا شاکری     83,000
83 مجید اعتمادحسینی  121,000
84 ابوالفضل عبهری  900,000
85 سپیده لبافیان  244,000
86 محمد ستاری     19,500
87 زینب حاجی نوروزی     25,000
88 داوود فرهی  194,000
89 مهدی سقا پولادی     75,000
90 خانم ماهان     70,300
91 سید حمزه کاظمی     55,600
92 خرمیان     42,500
93 خرمیان     22,000
94 فاطمه حیدری     58,000
95 پویا آرمند     41,000
96 پویا آرمند  227,000
97 پرنیا عباسی  369,700
98 شایان سالخورده  213,600
99 حسنعلی رعیت     45,000
100 جواد راعی     88,000
101 جواد راعی  150,000
102 الهه صادقی     84,300
103 محمدرضا عابدینی     38,100
104 محمدرضا عابدینی  279,900
105 سالار داورزاده     75,100
106 مرضیه سربندی  292,000
107 مرضیه سربندی     51,000
108 فاطمه مکاری     38,000
109 مریم مصلح  225,000
110 محمد جواد مصلحی     57,000
111 علیرضا قدیریان  416,800
112 محمدحسین هاشمی     49,900
113 فائزه معتمدی فر     56,000
114 زهرا زیوری     40,000
115 امیرحسین بلوری     16,000
116 امیرحسین بلوری     17,000
117 علی‌رضا ابراهیمی  121,000
118 پریسا معراج  149,000
119 جواد رضا زاده     96,000
120 جواد رضا زاده     66,000
121 جواد رضا زاده     94,000
122 علیرضا خارکن     36,500
123 مجید نجفی بهاری     62,000
124 مجید نجفی بهاری     68,000
125 سعید باتمانی     49,300
126 ابوالفضل احمدی     39,400
127 کیمیا هاشمیان  266,000
128 وحید تاملی   116,000
129 وحید بهداد  130,700
130 نجمه شورابیان     39,500
131 علیرضا مبشر  137,000
132 سالار داورزاده  443,000
133 حسین قصابی  198,000
134 حامد رجایی   113,000
135 مریم ابراهیم پور  153,000
136 فاطمه مکاری     12,700
137 حسنعلی رعیت     30,000
138 مسعود هاشمی     66,000
139 مینا مصلح     12,000
140 زهرا زیوری     30,000
141 زهرا زیوری     57,400
142 محمد قاسمزاده     22,000
143 سالار داورزاده     62,300
144 مصطفی پیله وریان     48,000
145 محبوبه سادات دوستانه  188,000
146 پویا آرمند     24,000
147 پویا آرمند   115,500
148 علیرضا آقاجان زاده     65,000
149 حمیدرضا جعفر زاده  139,200
150 مجید اعتمادحسینی     83,000
151 مجتبی شبان  270,000
152 سمیرا حیدرزاده     38,000
153 اصغر اعرابی     57,000
154 سوگل فرزانگان     66,000
155 ابوالفضل احمدی     36,700
156 ابوالفضل احمدی     47,400
157 مرتضی عامری  271,000
158 محمد حاجی مشهدی     16,000
159 فاطمه سادات حسینی     37,000
160 حسنعلی رعیت     18,900
161 مهدیه جهانی  159,000
162 محمدرضا فرخیان     15,000
163 محمدرضا فرخیان       2,000
164 رقیه میرزایی     45,000
165 محمد یزدانی کاشانی     36,500
166 مسعود هاشمی     69,000
167 ریحانه اندیشمند  204,000
168 علی اکبر شورابیان     96,000
169 مجید دربزنجیری  186,000
170 جواد جمال آبادی  104,000
171 علی امینی     38,600
172 محمد عباسی کاشانی  100,000
173 مرتضی تاویلی     44,900
174 پریسا معراج     81,000
175 امید سرانجام     11,000
176 امید سرانجام   119,500
177 میلاد جلالی     21,000
178 میلاد جلالی     58,000
179 مجتبی مرادی  180,000
180 علی تهرانی     25,000
181 مهشاد نبیل  230,000
182 وحید براتی     90,500
183 قادر عبدالهی     30,000
184 جواد صباغی     46,000
185 محمد تحقیقی     75,000
186 ابوالفضل حلاجی  175,000
187 محبوبه سادات دوستانه     50,000
188 روشنک باقری  196,000
189 الهام زارعی     87,500
190 مجیدرضا تکباش     23,700
191 سعید علیرضایی  149,000
192 جواد راعی       5,000
193 جواد راعی     89,500
194 حوریه شیوا     42,500
195 پیام بابا ولیان     98,600
196 الهام زارعی  325,000
197 سمیه کریمی     49,000
198 عاطفه بامداد  280,000
199 سیداحمد فاضل     37,000
200 فاطمه حیدری     58,000
201 سلدا محمدی     60,000
202 علیرضا روغنی  835,000
203 امیرعلی آصفی   110,000
204 امیرعلی آصفی  100,000
205 سید احمد فاضل     37,000
206 فاطمه حقشناس  108,000
207 فاطمه حقشناس     27,000
208 محمد ستاری      31,900

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink