اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 21

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 21

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 21

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 21 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 8 الی 14 شهریور


کد قرعه  نام و نام خانوادگی  مبلغ(تومان) 
1 فاطمه برخوردار           25,000
2 میمنت شرفی           17,000
3 سعید اکبری          157,890
4 فاطمه برخوردار          252,000
5 عباس نارنجی          510,000
6 حمید سرباز          168,487
7 محمد تحقیقی           14,000
8 محمد تحقیقی          120,000
9 میمنت شرفی           55,900
10 علی اشتاد           57,000
11 زهرا علیرضایی          304,000
12 مینا مصلح           32,000
13 میمنت شرفی          154,000
14 حسنعلی عیاری پور           40,000
15 حسنعلی عیاری پور           82,800
16 حسنعلی عیاری پور           80,000
17 خانم احمدی          148,520
18 محمد رنجبر          416,000
19 محمدرضا خاتونی کاشانی          190,000
20 حمیده جعفریانی          156,870
21 نرگس فخارنژاد          500,000
22 زهرا قاصری           75,000
23 مینا مصلح           14,000
24 حسین شبان پور           98,500
25 حسنعلی عیاری پور           80,000
26 پویا آرمند           35,000
27 پویا آرمند          121,000
28 محمدرضا خاتونی کاشانی           25,500
29 قدسیه رحیمی          753,000
30 علی حقی           37,305
31 حمیدرضا اکرامی فر          650,000
32 مرتضی مصلحی           90,980
33 حمیدرضا طوق کش          117,962
34 مهگل حسین زاده           40,000
35 ریحانه قریشی           25,000
36 فاطمه جمالی           67,000
37 پریسا معراج          320,000
38 حسنعلی عیاری پور           25,000
39 پویا آرمند           15,000
40 مهرداد ضابطی           73,000
41 فریده فلاحیان           80,000
42 زهره کاظمی          144,000
43 فاطمه برخوردار           45,000
44 نرگس حیدرزاده          110,000
45 محمدمهدی زارعی           62,500
46 محمدرضا داوری          172,000
47 زهرا انصاری           20,000
48 محمد یزدانی کاشانی          215,400
49 وحید تاملی           86,500
50 فاطمه جمالی           35,000
51 زهرا مسافرچی           17,000
52 زهرا مسافرچی           18,000
53 محمد شادی          263,000
54 ریحانه اکرمیان           38,700
55 میمنت شرفی           34,700
56 سید مهدی رضوی          280,500
57 مرتضی تاویلی پور           64,000
58 مرتضی تاویلی پور           52,800
59 مسعود فرخ پی          736,000
60 نرجس محمدیه          109,000
61 نرجس محمدیه             7,500
62 مجتبی پابرجی           50,200
63 مجتبی پابرجی           60,000
64 خانم میری             7,500
65 حسنعلی عیاری پور           60,000
66 سالار داور زاده           61,000
67 حسین محمدی           59,000
68 حسنعلی رعیت           31,000
69 وحید براتی          325,400
70 فاطمه برخوردار           68,040
71 مرضیه غلام پور           13,000
72 ریحانه سادات حاجی زاده          212,000
73 محمد پوربنایی          112,000
74 محمد پوربنایی          120,000
75 مهدی محمدی پناه          115,242
76 کیانا بوجاری          223,732
77 فاطمه پهلوان           88,000
78 محمد عباسی کاشانی           11,700
79 محمد عباسی کاشانی             6,000
80 محمد عباسی کاشانی           50,000
81 سعید علیرضایی           15,500
82 رویا معینی          211,000
83 رویا معینی           71,400
84 یاسر نجاری           44,800
85 یاسر نجاری          398,000
86 ماشالله مبینی          115,387
87 زهرا احمدی          132,670
88 میلاد جلالی          188,000
89 میلاد جلالی           65,000
90 اسماعیل علیپور           80,000
91 اسماعیل علیپور          430,000
92 معین رئیسی          187,000
93 الهه زاهدی           33,500
94 سعید علیرضایی           20,000
95 مجید نجفی بهاری           62,000
96 مجید نجفی بهاری          485,000
97 میثم قدک کار          160,000
98 امیرحسین بلوری           14,000
99 زهرا هدایتی          100,000
100 فاطمه مویری           25,000
101 مهدیه جهانی          210,000
102 امیرمحمد سوزنیان          415,000
103 طیبه جعفری          272,000
104 سیدمحمدحسن مروج           10,000
105 محمد ستاری          266,455
106 سعید شریفی           56,500
107 محمد قدک کار           40,000
108 زهرا احمدی           55,000
109 زهرا احمدی           74,400
110 زهرا احمدی             7,000
111 سمیرا مهاجری          242,000
112 علی مصدق           94,000
113 زهرا علینقی زاده           32,000
114 علیرضا کهنه چی           77,000
115 محمدرضا پورکاشانی          140,000
116 حسین احمدی           61,680
117 مهناز حاج علی           89,000
118 مینا مصلح           12,000
119 محمدرضا عابدینی          215,000
120 علی کاظمی           32,500
121 ایوب حسین زاده محرمی          110,500
122 مهدی محمدی پناه          104,000
123 میلاد جلالی           80,000
124 فائزه قهرودی           29,300
125 زهرا حدادی           20,000
126 زهرا حدادی           68,000
127 مرتضی مهدی زاده          184,000
128 محمدجواد کوچیان           91,000
129 محمد سقاپولادی           42,000
130 حسن میرشب          360,000
131 حسین مجیدی           90,500
132 محمد نجفی بهاری          660,000
133 محسن صابری           70,500
134 محمدرضا خاتونی کاشانی           30,500
135 افسانه نوری           48,000
136 سید مرتضی محمدیه           40,000
137 علی مهرزاد          150,000
138 زهرا موحدنیا           75,000
139 علیرضا عرفاتی          108,700
140 علیرضا عرفاتی           28,250
141 امیر خاتونی کاشانی             9,000


قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink