اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 20

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 20

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 20

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 20 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 1 الی 7 شهریور


ردیف نام و نام خانوادگی  مبلغ(تومان) 
1 علی تهرانی           86,000
2 زهرا رشیدی           59,000
3 رضا روحانی          273,000
4 زهرا هدایتی          109,000
5 سوگل فرزانگان          109,300
6 معصومه فتحی          183,000
7 امیرخسرو کرباسی           91,000
8 نسرین مظاهری           72,000
9 محسن صابری           23,500
10 سالار داورزاده           40,000
11 فائزه حیدری           10,000
12 محمدجواد طاحونه           75,000
13 امیرعلی آصفی           94,000
14 امیرعلی آصفی           63,000
15 مریم منصوری          120,000
16 مریم منصوری           98,000
17 پویا آرمند          121,000
18 علیرضا بنی آدمیان          233,000
19 فرشید فرزین          438,535
20 علیرضا فاضل           46,360
21 علیرضا فاضل          236,250
22 مهدی مسافرچی           52,900
23 مهدی مسافرچی           32,000
24 حسنعلی رعیت          100,000
25 قاسم حلیمی       1,000,000
26 قاسم حلیمی           39,300
27 مرتضی عامری           72,000
28 زینب زحمتکش           70,000
29 زهرا احمدی           60,970
30 زهرا احمدی           17,000
31 جواد رضازاده           23,000
32 جواد رضازاده          170,000
33 افسانه نوری           43,000
34 ریحانه قریشی           70,000
35 مریم پاسبانی پور           16,000
36 مریم پاسبانی پور           29,000
37 حسین حبیبی زاده           75,000
38 ابوالفضل صانعی           26,000
39 الهام خدمتی           30,000
40 سیدعلیرضا شریفیان           87,890
41 مریم ارباب پور           70,000
42 علیرضا آقاجانزاده           30,000
43 مریم بنایی راد          108,697
44 مریم بنایی راد           18,350
45 مهدی سقاپولادی           43,000
46 سید قاسم جهان تاب          320,000
47 مجید نجفی بهاری           68,700
48 مجید نجفی بهاری           45,800
49 مجید نجفی بهاری           49,000
50 نگین سلطانی           23,500
51 علی تهرانی       2,900,000
52 علی تهرانی           80,000
53 مهدی سقاپولادی           62,000
54 ساسان کاظمی          144,000
55 میمنت شرفی           23,000
56 ریحانه قریشی           78,000
57 علیرضا عرفاتی          109,600
58 علیرضا عرفاتی           31,450
59 علیرضا عرفاتی           52,387
60 علیرضا عرفاتی           51,900
61 علیرضا عرفاتی           17,000
62 رضوان پورموید           79,000
63 رضوان پورموید           42,000
64 منیره حکیم زاده          160,000
65 زهرا احمدی          125,000
66 زهرا احمدی           54,000
67 محمد نجفی بهاری           20,000
68 غلامحسین جانزاده           53,600
69 غلامحسین جانزاده           20,800
70 نرگس محمدی           71,000
71 سالار داورزاده          123,000
72 امیرمحمد سوزنیان          760,000
73 مجید نجفی بهاری           63,000
74 مجید نجفی بهاری           72,000
75 علی ابریشمی          150,000
76 محسن صابری           36,500
77 محسن صابری          255,000
78 معصومه زین الدین           22,880
79  بهاره خادمی           30,000
80 مهدی حلاجی          429,000
81 مهدی حلاجی           25,000
82 الهام خدمتی          145,000
83 حامد رجایی          136,000
84 هادی نجابت           30,000
85 هادی نجابت           30,000
86 منصوره بامداد           10,000
87 محمد عباسی کاشانی          566,881
88 شایان سالخورده          131,100
89 حمیدرضا جعفرزاده          204,025
90 علی گنجکاو          115,000
91 مریم مقنی بیدگلی          600,000
92 حمیدرضا اکرامی فر          150,000
93 علی امینی           67,000
94 ابوالفضل احمدی           28,800
95 ابوالفضل احمدی           50,000
96 ابوالفضل احمدی           38,600
97 ابوالفضل خوشخوان           58,000
98 ابوالفضل خوشخوان          120,000
99 مسعود رضایی          368,000
100 مجتبی طظحانی           37,000
101 نسرین مظاهری           19,900
102 محسن کچوئیان          129,000
103 فاطمه جمالی          201,000
104 میمنت شرفی          125,900
105 محمد عبدالوهابی          470,840
106 حکیمه زمانی          437,500
107 محمد حیدری          405,000
108 پرنیا عباسی          174,815
109 رضوان پورموید           35,000
110 امیرحسین بلوری           24,000
111 محمد تحقیقی          135,000
112 مهدی کاکلی          155,000
113 مهدی کاکلی           23,000
114 مهدی کاکلی           20,000
115 رقیه میرزایی           65,000
116 رقیه میرزایی          102,000
117 امیرعلی آصفی           67,000
118 مسعود فرخ پی          170,000
119 مریم سادات سیدین           31,000
120 خانم احمدی          153,300
121 خانم احمدی           20,000
122 خانم احمدی           35,600
123 زهرا حدادی           30,000
124 محسن بیابانی          187,000
125 محسن بیابانی          650,000
126 زهرا شریف           45,410
127 زهرا شریف          167,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


 


کاشان تخفیف دوست تو :)wink