اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 18

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 18

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 18

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 18 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 19 الی 24 مرداد


 کد قرعه   نام و نام خانوادگی     مبلغ(تومان) 
1 علی گنج کاو           66,000
2 علی سرنجی           93,032
3 سید صادق انتظاری           38,400
4 سید حسین بسیج          862,000
5 میمنت شرفی             1,000
6 میمنت شرفی             5,000
7 میمنت شرفی             3,000
8 میمنت شرفی             7,800
9 مریم بنایی راد          209,000
10 مریم بنایی راد             6,000
11 محمدحسین یزدانی           35,000
12 محمدحسین یزدانی          350,000
13 مجیدرضا تکباش           40,000
14 نرجس محمدیه           60,000
15 سیدصادق انتظاری           20,000
16 محسن آصفی           75,000
17 شریفیان           48,670
18 خانم مقدم          175,950
19 محمد عباسی کاشانی           46,900
20 محمدرضا حسن پور           76,500
21 مطهره اکبری           32,700
22 زهره فرات مقدم          159,815
23 زهره فرات مقدم          102,800
24 محمدرضا حسن پور          105,140
25 آمنه وطنخواه           40,000
26 زهرا بوجاری          111,815
27 حمیدرضا ارشادفر           62,000
28 مریم سادات سیدین           52,000
29 مریم سادات سیدین          143,000
30 اکرم گلستانی فرد          288,000
31 مهدی سبزی فینی           12,000
32 ریحانه خدامیان           44,000
33 نرجس محمدیه           29,000
34 احمد مبینی           83,500
35 بهار مکاری زاده           92,500
36 مصطفی ناصری نژاد       1,150,000
37 سیدصادق انتظاری           22,700
38 فاطمه کمالی فر          430,000
39 وحید صالحی          109,000
40 رقیه میرزایی          150,000
41 محمد عبدالواحدی          108,000
42 حسین شعبان پور          196,000
43 شایان سالخورده          102,900
44 حسام الدین ظاهری          300,000
45 حسام الدین ظاهری          400,000
46 باباخانی           42,000
47 باباخانی          300,000
48 محمد طیب          139,525
49 علیرضا کهنه چی           86,400
50 سمیرا مهراجی          347,000
51 پریسا معراج          187,000
52 پریسا معراج          135,000
53 محبوبه خاک نجفی          168,000
54 ریحانه اندیشمند          125,100
55 علی ابریشمی           30,000
56 مریم مقنی بیدگلی          150,000
57 مریم بنایی راد          176,000
58 سپیده لبافیان           75,000
59 محمدرضا فرخیان           24,000
60 مریم ارباب پور           61,000
61 مریم ارباب پور             8,000
62 منیره حکیم زاده           32,500
63 نسرین مظاهری           50,700
64 فاطمه مکاری          137,000
65 سلمان استفاضه          980,000
66 میمنت شرفی                500
67 میمنت شرفی             4,000
68 محمد احسنی           50,000
69 سیدعلی سیدی          326,300
70 میمنت شرفی          338,700
71 نسرین مظاهری           68,000
72 مهناز حاج علی           68,000
73 مهناز حاج علی          117,040
74 مهناز حاج علی           17,000
75 محمد پوربنایی          137,000
76 میلاد سلمانی           39,000
77 محمدرضا حسین پور          156,000
78 محمد ساکن          591,000
79 محمد ساکن          200,000
80 مجید نجفی بهاری           52,000
81 سپیده لبافیان           16,000
82 میمنت شرفی             5,000
83 امیرحسین بلوری           13,500
84 عاطفه بامداد          188,000
85 علی سرنجی           91,117
86 ابوالفضل فلاح           21,000
87 ابوالفضل فلاح           10,000
88 ابوالفضل فلاح           42,900
89 آقای محمدی پناه           46,000
90 الهه وطنخواه           59,000
91 وحید طوقی          118,000
92 محسن آصفی          100,000
93 الهام زارعی           25,400
94 فاطمه مکاری           33,000
95 مجید نارنجی           57,000
96 علی ابریشمی           30,000
97 سپیده لبافیان          194,000
98 منصور بامدادیان          141,000
99 سمیه طالبیان          122,000
100 منصوره کنعانی          776,000
101 عطیه مهدوی          295,500
102 افسانه نوری  1،700,000
103 احمدرضا موسوی          174,000
104 فرانک بلوری          184,000
105 میلاد سلمانی           42,000
106 علی امینی           22,000
107 محمدرضا زحمت کش          217,000
108 آقای محمدی پناه          173,000
109 ریحانه اکرمیان           76,000
110 مجتبی عرب زاده          160,000
111 میلاد جلالی          348,000
112 میلاد جلالی           32,600
113 میلاد جلالی          177,000
114 میلاد جلالی           72,800
115 محسن صابری          101,500
116 علی ابریشمی           46,000
117 مجید نجفی بهاری           40,000
118 مجید نجفی بهاری           94,000
119 ابوالفضل احمدی           42,305
120 ابوالفضل احمدی           38,000
121 ابوالفضل احمدی           45,000
122 مهدی سبزی فینی           13,000
123 سید مرتضی محمدیه          111,432
124 سید مرتضی محمدیه           31,000
125 فریبا صانعی          102,000
126 احسان میرساجدی           24,000
127 آریا امینی          273,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink