اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 16

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 16

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 16

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 16 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 4 الی 11 مرداد


ردیف نام و نام خانوادگی  مبلغ(تومان) 
1 فاطمه اسدی          105,999
2 اسماعیلی          225,000
3 امیرعباس سیف          300,000
4 علی سرنجی           42,200
5 مهدی خندان پور           53,500
6 ابوالفضل احمدی             9,000
7 محمد تراشی             8,000
8 محمد تراشی           55,600
9 محمد تراشی           65,000
10 محمد تراشی           21,640
11 محمد تراشی           21,900
12 محمد تراشی          185,800
13 مجید واحدی           88,000
14 سید حمزه کاظمی          112,000
15 مجید خشنود          167,700
16 علی امینی           25,000
17 محمدپارسا اوبایی          106,805
18 محمد حاجی مشهدی           75,300
19 علیرضا بنی آدم           99,000
20 ملیکا صالح نژاد           25,000
21 رقیه میرزایی          100,000
22 ریحانه خدامیان          140,000
23 محمد عباسی کاشانی          268,700
24 محمدرضا حسن پور           70,875
25 مهدی زاهدی          890,000
26 مهدی زاهدی          100,000
27 سپیده لبافیان           34,000
28 غلامعلی معصومی           53,000
29 میمنت شرفی             9,000
30 مسعود مظاهری           35,800
31 وحید طوقی          297,780
32 میمنت شرفی             4,000
33 مطهره شورابیان          790,000
34 میمنت شرفی           36,000
35 محمد نجفی بهاری           20,700
36 زهرا علینقی زاده           43,000
37 علی ابریشمی          154,942
38 وحید طوقی          297,780
39 وحید طوقی           88,000
40 محمدرضا خاتونی             6,000
41 محمدرضا خاتونی           44,500
42 زهرا کوچک زاده           22,000
43 ایمان رحیمی          109,000
44 وحید صالحی           58,000
45 فاطمه مکاری           48,000
46 فاطمه مکاری          246,000
47 صادق نوروزی آرنجی           70,000
48 زهره خدمتی           39,000
49 آمنه وطن دوست           12,050
50 آمنه وطن دوست          401,850
51 مهدی فیروزی           32,000
52 مهدی سقاپولادی           38,400
53 مهدی سقاپولادی             6,000
54 مهدی سقاپولادی           32,000
55 مهدی سقاپولادی           19,000
56 پویا آرمند           45,000
57 علیرضا بنی آدمیان           36,000
58 محمد احسنی           35,000
59 علیرضا آقاجان زاده           30,000
60 حسین محمدی           58,400
61 مهدی خشنودی           53,000
62 سمیرا سمیعی نوابی          273,500
63 فرشید فرزین           40,000
64 محمد ستاری          109,000
65 زهرا بوجاری          566,500
66 مینا مصلح           27,000
67 رضوان پورموید           50,200
68 مریم مقنی بیدگلی          120,000
69 ریحانه خدامیان          585,000
70 ریحانه خدامیان          119,000
71 محمد ستاری           66,000
72 مهدی پوربنایی           22,000
73 مهدی پوربنایی           49,200
74 مهدی پوربنایی          168,000
75 میلاد جلالی          137,500
76 میلاد جلالی          310,000
77 علیرضا عبادی          152,500
78 محمد فردوسی          340,000
79 مجید نجفی بهاری          122,000
80 مجید نجفی بهاری           58,000
81 ریحانه سادات قریشی           13,000
82 مهدی پوربنایی           70,000
83 مهدی کاکلی          228,000
84 سپیده لبافیان           41,000
85 محمدی پناه           30,000
86 محمدی پناه          270,000
87 علیرضا آقاجان زاده           54,500
88 علی امینی          175,000
89 فاطمه صباغیان           62,000
90 امیرعلی آسفی           13,000
91 امیرعلی آسفی           63,000
92 مریم مقنی بیدگلی           49,000
93 زهرا کوچک زاده          129,500
94 فاطمه مکاری          206,000
95 مصطفی پیله وریان           48,000
96 مجید مرادی           30,000
97 مجید آسمانی          591,600
98 مجتبی حسین زاده          105,000
99 مهدی کوچه مطلقی          107,000
100 حمید ماشاللهی          487,000
101 حمید ماشاللهی          143,500
102 خانم بابایی           25,000
103 امین یگانه کاشانی           42,000
104 مهدی محمدی پناه          162,000
105 محمد نجفی بهاری           93,000
106 سید مرتضی محمدیه          165,000
107 سید مرتضی محمدیه           23,000
108 میلاد ذاکری             8,000
109 میلاد ذاکری           37,000
110 محمد رنجبر          187,000
111 سید حمزه کاظمی           49,500
112 اسماعیلی          105,000
113 زهرا شریف          106,000
114 سعید کاشانی           30,000
115 سعید کاشانی          395,000
116 محمدرضا پرنیان خوی           90,000
117 محمدرضا پرنیان خوی           90,000

 

 


قرعه کشی این دوره، راس ساعت 14 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.