اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 13

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 13

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره  13

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 13 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 14 الی 20 تیر


کد قرعه نام و نام خانوادگی  مبلغ(تومان) 
1 محسن صابری          151,000
2 ابوالفضل فلاح           44,000
3 مهدی محمدی پناه          151,000
4 ابوالفضل احمدی           71,000
5 ابوالفضل احمدی           54,600
6 مرتضی مهدی زاده          192,000
7 فرزانه آذربایجانی          332,000
8 محمدرضا فرخیان           21,900
9 نفیس حقیقی فر           54,000
10 امیر ابریشم کار           14,000
11 آزاده فاضل             7,300
12 آزاده فاضل          134,265
13 محمدمعین رضایی          520,000
14 مهسا صولتی       1,000,000
15 یزدان سنگی           32,000
16 محمدرضا کاغذی           92,500
17 ریحانه حاجی زاده          209,300
18 علیرضا آقاجان زاده           44,000
19 طیبه جعفری           82,500
20 زهره سلامی          350,000
21 وحید رضایی          341,000
22 وحید رضایی           62,000
23 محمد فائض پور          191,500
24 مسعود مظاهری           40,700
25 محمدجواد کچوییان          120,000
26 سمیه حبیبی           65,000
27 حمیدرضا اکرامی فر           35,000
28 الهام نیک فر          153,000
29 عرشیا ملاحسینی          818,000
30 میلاد ذاکری           39,000
31 مریم ارباب پور           23,000
32 مریم حمزه          323,000
33 مریم حمزه           16,000
34 الهه اشرفی           88,000
35 امیر ربانی پور           60,000
36 علیرضا نعیمی           83,000
37 محدثه نماینده          152,000
38 نسرین مظاهری راد          300,000
39 مجید قاسمیه          964,000
40 محمد عباسی کاشانی           44,800
41 فرزانه زیودار          198,000
42 فاطمه مکاری          100,000
43 فاطمه مکاری          133,000
44 فاطمه مکاری           89,000
45 فاطمه مکاری           93,000
46 فاطمه مکاری           42,000
47 فاطمه مکاری           98,000
48 ابوالفضل فلاح           42,000
49 ابوالفضل فلاح           25,000
50 الهه وهاب نیا           54,000
51 محمدجواد ابراهیمی           68,000
52 محمدجواد ابراهیمی           35,500
53 طیبه جعفری          100,000
54 نسرین مظاهری راد           12,000
55 محبوبه دینی          108,000
56 عباس اکبر زاده           18,000
57 طیبه جعفری           82,500
58 مجتبی اقدامی           76,000
59 شایان سالخورده          181,330
60 الهه زارعی           58,000
61 محمدرضا داوری           76,700
62 ابوالفضل احمدی           21,500
63 ابوالفضل احمدی           67,000
64 مجتبی حسنی           45,875
65 مجید خشنود          190,000
66 میلاد سلمانی          100,000
67 میلاد سلمانی           45,000
68 میلاد سلمانی           47,000
69 میلاد سلمانی           22,000
70 میلاد سلمانی           70,000
71 محسن صابری           44,000
72 امیر ابریشم کار           22,000
73 وحید بهداد           59,000
74 سمانه خانعلی دوست           69,000
75 نوید محمودی           53,000
76 زهره سلامی           36,000
77 ابوالفضل رحیمی           23,000
78 ابوالفضل رحیمی           17,000
79 طیبه جعفری          110,000
80 محمدرضا حسن پور          140,000
81 پریسا معراج          260,000
82 عطیه حق شناس           54,000
83 عطیه حق شناس          704,000
84 حسین هاشمی          670,000
85 فاطمه خاکی           33,000
86 فاطمه خاکی          129,000
87 رحمت الله رضایی           70,900
88 شهره اشرفی           24,000
89 شهره اشرفی          220,000
90 محدثه سلمانی          139,500
91 احمدرضا آصفی          145,000
92 سپیده لبافیان           40,000
93 سپیده لبافیان          132,000
94 حسین هاشمی          579,815
95 حسین طحانی           76,500
96 مرتضی مصلحی           30,000
97 سید سعید جدی           43,000
98 سعید حق شناس           58,000
99 علی ابریشمی           42,000
100 محمد نجفی بهاری           62,000
101 فائزه قهرودی           24,800
102 فائزه قهرودی           36,800
103 فائزه قهرودی           76,300
104 فائزه قهرودی             3,500
105 محمد دانشوری           57,500
106 فرشید فرزین          121,837
107 حمیدرضا اکرامی فر          217,000
108 محمدجواد مصلحی          123,000
109 سپیده لبافیان           85,000
110 امیرحسین دانشکده کاشانی           61,326
111 محسن صابری          103,000
112 محمدرضا داوری          244,600
113 مجید نجفی بهاری          117,500
114 حسین محمدی           51,000
115 علیرضا کهنه چی          132,000
116 مهدی ایازی           51,000
117 علی حقی             8,000
118 علی حقی         297,397
119 زهرا بنفشی           88,000
120 امیر خاتونی کاشانی           95,000

قانون: فیش های به ارزش کمتر از 20.000 تومان تنها یک مرتبه برای هر شخص ثبت خواهد شد.
قرعه کشی این دوره، راس ساعت 14 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.