اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 10

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 10

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 10

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 10 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 22 الی 30 خرداد


کد قرعه نام و نام خانوادگی  مبلغ(تومان) 
1 شقایق خامه چیان             640,000
2 محسن خدابخش              60,000
3 هادی نادری              79,500
4 علی گنج کاو             145,000
5 امیرعباس سیف              46,000
6 سعید محمودی             490,000
7 محمدصادق نجفیان                9,500
8 محمد تحقیقی              62,000
9 مهران میرزایی              88,000
10 مهدی ایازی             134,000
11 میثم قدک کار              73,140
12 هانیه گودرزی             180,000
13 الهه زارعی             156,000
14 علی اکبر آبکار             594,000
15 فاطمه حق شناس             137,000
16 ریحانه اندیشمند              85,000
17 مجتبی امامی راد             245,000
18 زهرا عباسی             167,000
19 عطیه شورابیان             195,500
20 مرضیه غلامپور              44,000
21 مرضیه غلامپور                7,000
22 مصطفی مشتاقیان             194,517
23 زاهدی             106,500
24 سید ابراهیم سیدی              26,000
25 آزاده فاضل             237,785
26 امیرخسرو کرباسی             147,500
27 وحید طوقی              28,800
28 وحید طوقی              98,000
29 مهمان نواز             156,400
30 ابوالفضل فلاح              25,000
31 حدیث حسینی             116,062
32 مرتضی شهرکی             287,100
33 مرتضی شمسایی             580,000
34 وحید بهداد             144,700
35 وحیدرضا قدوسی              25,000
36 وحید طوقی              43,875
37 امیرحسین بلوری کاشانی             310,000
38 ابوالفضل احمدی              28,000
39 ابوالفضل احمدی              81,000
40 ابوالفضل احمدی              32,100
41 مهدی قوی دل              52,000
42 مهدی سبزی فینی              36,000
43 حمیدرضا اکبرزاده              86,000
44 النه خلجی             150,000
45 محمدرضا حسن پور              70,000
46 سپیده لبافیان              50,000
47 سپیده لبافیان              49,000
48 سپیده لبافیان              66,000
49 سپیده لبافیان              78,000
50 پویا آرمند              61,000
51 پویا آرمند              94,000
52 احمد غنچه ای              12,880
53 زهرا حدادی             128,000
54 زهرا سادات عباس زاده              20,000
55 زهرا سادات عباس زاده              72,500
56 مصطفی یکتا             376,000
57 محمد عباسی کاشانی              37,000
58 امیر ابریشم کار              18,000
59 یوسف علی اکبر قمصری             105,000
60 امیرحسین بلوری کاشانی             650,000
61 فرزانه خالقی                9,300
62 سالار داورزاده             163,300
63 مجیدرضا تکباش              83,600
64 مهدی سبزی فینی                6,000
65 محمدرضا کاغذی             115,000
66 متین صابری              60,000
67 احسان بنازاده              46,000
68 سالار داورزاده             920,000
69 ملیکا عبدالله پور              65,000
70 طیبه جعفری              35,000
71 طیبه جعفری              28,000
72 طیبه جعفری              35,000
73 میلاد سلمانی              55,000
74 میلاد سلمانی              20,000
75 میلاد سلمانی              47,000
76 میلاد سلمانی              49,000
77 طیبه نجاتی مقدم              96,000
78 محمد عباسی کاشانی              30,000
79 سحر صادقیان              60,000
80 مصطفی پیله وریان              24,250
81 علی گنج کاو             263,000
82 عادل ستاری             315,500
83 عادل ستاری              72,000
84 عادل ستاری              84,000
85 عادل ستاری                3,000
86 مجتبی جساس             152,683
87 مجتبی جساس             280,000
88 محسن بیابانی             160,000
89 مریم پاسبانی پور              66,500
90 محمدرضا پورکاشانی             117,000
91 محمدرضا پورکاشانی              87,500
92 مجید نارنجی              25,000
93 محمدرضا حسن پور              81,700
94 فاطمه حاجی پور             300,000
95 محمدرضا پورکاشانی             127,000
96 مرضیه غلامپور             106,500
97 سید مرتضی محمدیه             230,827
98 محسن آصفی              15,000
99 سعید طوق کش              68,700
100 علی عرب              37,000
101 مجیدرضا تکباش              28,100
102 نیلوفر معمار             220,000
103 ابوالفضل احمدی              47,600
104 ابوالفضل احمدی              44,500
105 ابوالفضل احمدی              73,000
106 پویا آرمند              87,000
107 پویا آرمند              91,000
108 پویا آرمند             267,000
109 ریحانه یگانه             138,000
110 محمدصادق رزاق زاده              21,000
111 مریم حمزه              40,000
112 مریم حمزه             148,689
113 مقدم              44,700
114 زهرا نصرالله زاده              92,500
115 رقیه میرزایی             151,000
116 ابوالفضل احمدی              64,000
117 ابوالفضل احمدی              56,000
118 ابوالفضل احمدی                5,000
119 مهدی کهتری                5,000
120 امیررضا نارنجی             167,000
121 محمد عباسی کاشانی             154,475
122 محمد عباسی کاشانی              87,700
123 محسن صابری              40,000
124 الهه وطنخواه              66,000
125 زهرا محمدی             151,000
126 محمد عباسی کاشانی             132,800
127 عماد معمار              78,000
128 حمیدرضا اکرامی فر              36,600
129 حمیدرضا اکرامی فر              28,000
130 زهرا نایین زاد              37,500
131 الهه زارعی              28,000
132 الهه زارعی             118,000
133 فرشته صفاکیش              78,000
134 ابوالفضل حلاجی              54,000
135 میلاد ذاکری             154,000
136 زهرا بنفشی             101,310
137 حمیدرضا طوقکش              83,000
138 حمیدرضا طوقکش                8,000
139 مرتضی مصلحی              27,000
140 محمدرضا خاتونی کاشانی                8,500
141 محمدرضا خاتونی کاشانی              46,000
142 طیبه جعفری             104,000
143 امیرحسین بلوری کاشانی             125,000
144 دلیار وطنخواه              43,000
145 رضا رضایی              29,000
146 منا سیاهکار             155,000
147 میلاد سلمانی                3,000
148 سالار داور زاده             200,000
149 ریحانه قریشی              48,000
150 ایلیا نوری              23,000
151 ایلیا نوری             225,362
152 ایلیا محمد نظری              30,000
153 فاطمه طالب زاده              38,000
154 امیرعلی بهزادی راد              71,000
155 فرهاد تعظیمی             391,000
156 مریم رضایی             142,000
157 فاطمه حسینی              50,000
158 مهدی محمدی پناه              21,500
159 مهدی محمدی پناه              75,578
160 مجید نجفی بهاری              59,500
161 مهدی پولادی             163,000
162 محمد شادی              36,825
163 محمدرضا کاغذی             119,000
164 حنیف ضابطی              36,900
165 مجتبی خندان             325,000
166 ریحانه قریشی             690,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.
قانون: فیش های به ارزش کمتر از 20.000 تومان تنها یک مرتبه برای هر شخص ثبت خواهد شد.


 برنده دوره 10 فیش طلایی : آقای محمدرضا کاغذی

 مبلغ جایزه : 115.000 تومان