اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 9

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 9

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 9

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 9 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 15 الی 22 خرداد


قرعه کشی این دوره، راس ساعت 14 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کد شانس نام و نام خانوادگی  مبلغ(تومان) 
1 امیرحسین فرگاه          230,000
2 مهدی خشنودی          550,000
3 مهدی خشنودی          790,000
4 امیر ابریشم کار           36,000
5 مینا مصلح           51,000
6 ریحانه اکرمیان           25,500
7 ابوالفضل هوشنگی           34,000
8 ابوالفضل هوشنگی           16,000
9 پرنیا عباسی           75,150
10 امید فرزانه فر          396,000
11 امید فرزانه فر           13,000
12 محمد احسنی           69,000
13 عاطفه بامداد          207,000
14 نیلوفر صابرموجودیان          128,000
15 رخشانه رعیتی           81,000
16 هنرمند          276,000
17 زهرا علینقی زاده           43,500
18 مریم حمزه           21,200
19 مهدی رایگان           12,000
20 مهدی رایگان           70,000
21 محمدعلی زیلوچی           30,000
22 سپیده لبافیان           10,000
23 سپیده لبافیان          143,000
24 سپیده لبافیان           68,000
25 سپیده لبافیان          100,000
26 سپیده لبافیان          290,000
27 سپیده لبافیان           23,500
28 سپیده لبافیان          138,000
29 علیرضا تکباش           25,375
30 مهدی شفق           96,600
31 جواد سیاحی           94,000
32 زهرا پیله وریان          450,000
33 حسین رجایی           50,500
34 محمدجواد مسیبی           58,000
35 وحید طوقی          426,000
36 مجید نارنجی           16,000
37 فائزه یزدی پور          242,500
38 امید فرزانه فر           19,800
39 مریم خوشناموند          157,000
40 محسن آصفی             8,500
41 محمد جواد کچویان           28,000
42 سمانه دهقانی          100,000
43 احمد صبوری          145,000
44 صابر موجودیان          129,000
45 امیر ابریشم کار           18,000
46 حسین مرنجابی           30,000
47 معین ترکیان          147,000
48 مهدی جلال زاده          259,000
49 الهه وطنخواه           26,000
50 الهه وطنخواه          120,000
51 امیرحسین طراح          162,000
52 سعید حق شناس           50,500
53 یزدان سنگی             8,000
54 آزاده فاضل             9,000
55 محمدرضا خاتونی             9,000
56 محمدرضا خاتونی           60,000
57 محمدرضا خاتونی             4,500
58 میثم قدک کار           32,000
59 علیرضا حیدری           25,000
60 پویا آرمند           94,000
61 پویا آرمند           61,000
62 عماد معمار           69,000
63 مریم خوشناموند          120,000
64 مریم خوشناموند          138,000
65 مهدیه جهانی          216,000
66 حسین یزدان           44,000
67 حمیدرضا جعفرزاده          152,000
68 امید شهبازی نژاد           26,000
69 محمدحسین خیامی           29,900
70 محمدحسن قنبری          106,000
71 ریحانه نظری          666,000
72 نسرین مظاهری          212,800
73 فاطمه طالب زاده          180,000
74 فاطمه طالب زاده           25,000
75 علیرضا قدیریان          130,000
76 علیرضا قدیریان           40,000
77 سعید طوقکش          123,015
78 سعید طوقکش           76,210
79 سعید طوقکش          245,610
80 مهدی کهتری             8,000
81 رحمت الله رضایی           59,850
82 نسرین مظاهری          200,000
83 نفس کاشانی           59,000
84 زهره دواتگران          240,800
85 زینب سادات حسینیان           50,000
86 نیلوفر صابر موجودیان          200,000
87 سپیده لبافیان           86,000
88 سپیده لبافیان           20,000
89 سپیده لبافیان           45,500
90 زهرا عباسی          500,000
91 زهرا عباسی           60,000
92 پویا آرمند           70,000
93 پویا آرمند           91,000
94 محمد نجفی بهاری           72,000
95 زهرا نائین زاد           58,000
96 سمیرا مزروعی           66,721
97 محمدرضا حسین پور           36,052
98 محسن آصفی          122,000
99 مرتضی شفیعی          348,060
100 سمیه حبیبی           12,000
101 سمیه حبیبی          159,000
102 سلدا محمدی          280,000
103 امیرحسین سرخ مرد           88,000
104 مرضیه غلامپور           10,500
105 مرضیه غلامپور           67,000
106 امید سرانجام           54,000
107 امید سرانجام           39,000
108 علیرضا حیدری          224,000
109 محمدرضا پورکاشانی          110,000
110 معصومه معافی           59,000
111 پویا آرمند          267,000
112 مجید نجفی بهاری           36,000
113 مجید نجفی بهاری           50,000
114 مجید نجفی بهاری           40,000
115 علیرضا مهدی پور           80,000
116 آمنه وطن دوست          370,561
117 آمنه وطن دوست           34,300
118 الهه صادقی          245,000
119 مهناز حاج علی           53,597
120 محمد عباسی           51,600
121 محمد عباسی             8,200
122 نفیسه طوقکش           68,000
123 فاطمه راستین           40,000
124 امید شهبازی نژاد           78,000
125 محمد رنجبر          110,000
126 حاجی زاده          145,000
127 حاجی زاده           93,000
128 ریحانه قریشی           25,000
129 ابوالفضل احمدی           75,500
130 شراره شاهیان           24,600
131 محمد عباسی           90,997
132 محمد عباسی           99,400
133 ابوالفضل احمدی           28,400
134 امیررضا اکبرزاده           72,795
135 علی ابریشمی           40,000
136 محمدرضا خاتونی           19,651
137 محمدجواد مصلحی          150,711
138 پویا آرمند           29,500
139 علیرضا قدیریان           29,000
140 علیرضا قدیریان          163,000
141 وحید رضایی          146,000
142 دلیار وطنخواه           24,000
143 مرتضی تاویلی پور           60,795
144 مرتضی تاویلی پور           60,436
145 مجید نارنجی           17,000
146 پریسا معراج           74,524
147 پریسا معراج          183,000
148 امید فرزانه فر          174,000
149 حنیف ضابطی          135,000
150 حنیف ضابطی           16,000
151 حنیف ضابطی           53,000
152 محمد حیدری           15,000
153 علی حقی           55,775
154 علی حقی           12,500

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 14 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


 برنده دوره 9 فیش طلایی : آقای علی حقی

 مبلغ جایزه : 50.000 تومان