اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 8

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 8

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 8

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 8 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 8 الی 15 خرداد


کد شانس نام و نام خانوادگی  مبلغ(تومان) 
1 دلیار وطنخواه          680,000
2 راحله نظیری          123,000
3 ابوالفضل بلندی فرد          107,000
4 علیرضا خلجی           31,000
5 ذاکری          101,500
6 مریم نجیبی           90,000
7 نرجس محمدیه           22,000
8 خانم مقدم           30,500
9 مریم رضایی          276,000
10 سالار داورزاده           48,000
11 مهدی سبزی فینی           24,000
12 محمدرضا خاتونی           34,000
13 مجیدرضا تکباش           60,105
14 فرانک بلوری           41,600
15 فائزه قهرودی           42,100
16 علی نوروزی           42,000
17 محمدرضا کاغذی          154,000
18 ذاکری           20,000
19 عاطفه بامداد          196,000
20 مریم حمزه          185,569
21 سمانه معصومی          340,000
22 مرضیه غلامپور           10,000
23 پیام باباولیان فرد           57,000
24 محمد حلاجی           85,000
25 الهه وهاب نیا           53,000
26 آزاده صفا           13,000
27 فرزانه رضوی           24,000
28 مهدی ایازی           67,000
29 سعید حق شناس رحقی          111,000
30 خانم موحدنیا           69,500
31 محسن صابری          110,000
32 محمد صادق الماسی.سپاس           99,000
33 امیر اعرابی           42,000
34 یزدان سنگی           54,500
35 فرشید فرزین           16,000
36 علی شریفی          465,787
37 حمیدرضا طوقکش           59,620
38 محمد بهنام نژاد           37,000
39 مجتبی خندان           89,000
40 مهدی کاکلی          259,785
41 رحمت الله رضایی       3,000,000
42 رحمت الله رضایی           66,400
43 تمنا رجبی           26,000
44 تمنا رجبی          135,000
45 ریحانه یگانه           25,400
46 ریحانه یگانه           61,800
47 محمد عباسی          131,600
48 فرشید فرزین           68,000
49 فاطمه مازوچی          151,000
50 مهرداد غفارزاده           61,250
51 نرجس محمدیه           28,000
52 نرجس محمدیه           37,000
53 مهدی حسین زاده کاشی           47,000
54 هنگامه ماجدی           25,000
55 محمدجواد مصلحی          115,000
56 علیرضا تکباش          106,000
57 محسن باقرزاده          215,000
58 حسین رحیمیان           50,000
59 زهره دواتگران          133,000
60 زهرا سادات عباس زاده           56,500
61 الهه وطنخواه           44,000
62 سپیده لبافیان           31,000
63 سپیده لبافیان           60,000
64 سپیده لبافیان           22,000
65 سپیده لبافیان           29,000
66 سپیده لبافیان          128,000
67 سپیده لبافیان          196,000
68 سپیده لبافیان           44,000
69 حمیدرضا اکبرزاده           72,000
70 ساسان کاظمی          580,000
71 مریم حمزه           17,000
72 امیرحسین فرگاه          114,000
73 محمد عباسی           41,100
74 محمد عباسی           35,500
75 محمدجواد مسیبی          121,000
76 مهسا پاسبانی پور           74,000
77 مرتضی عامری          190,000
78 زهرا سادات عباس زاده           56,500
79 مهدی سبزی فینی             7,000
80 آقای هنرمند          260,000
81 عطیه شورابیان          222,469
82 عطیه شورابیان          250,000
83 زهرا مرادعلی           67,000
84 فاطمه طالب زاده          360,000
85 داود کریمی          144,000
86 علیرضا خلجی           31,000
87 علیرضا خلجی           32,000
88 الهه وطنخواه          137,000
89 محمد پوربنایی          254,500
90 ملازاده          425,000
91 متین صابری           65,000
92 عاطفه سربند          152,000
93 سید رحیم هاشمیان           78,000
94 سید رحیم هاشمیان           72,000
95 سید رحیم هاشمیان          180,000
96 سید ابراهیم سیدی          130,000
97 سید ابراهیم سیدی           10,000
98 محمدجواد مصلحی           60,000
99 محمدحسین ساداتی           92,000
100 نجمه شورابیان          179,000
101 عباس دهقانی           73,000
102 مجید نارنجی           89,380
103 مجید نارنجی           32,125
104 سپیده لبافیان          100,000
105 سپیده لبافیان           40,000
106 سپیده لبافیان           72,000
107 پویا آرمند           94,000
108 پویا آرمند          150,000
109 پویا آرمند           70,000
110 مجید نجفی بهاری           26,200
111 مجید نجفی بهاری           60,000
112 مجید نجفی بهاری          112,500
113 مریم پاسبانی پور           55,000
114 الهه وهاب نیا           56,000
115 آقای احمدی           52,000
116 آقای احمدی           58,800
117 آقای احمدی           76,600
118 آقای احمدی           35,300
119 امین میرعلی          258,305
120 محسن آصفی           80,000
121 علی اکبر خوشنودی          830,000
122 رسول جمالی           60,000
123 ابوالفضل بنی انصاری          263,464
124 محسن مازوچی           31,500
125 اعظم سادات ستاره          173,100
126 مرتضی تاویلی پور           24,246
127 آقای احمدی          176,800
128 عادل ستاری          274,000
129 عادل ستاری           28,000
130 عادل ستاری           20,000
131 حمیدرضا صمدیان           27,000
132 اکبر رضازاده           15,000
133 سید عباس نصرالله زاده           20,000
134 محمد نجفی بهاری          116,800
135 محمدجواد مصلحی           30,475
136 شهره اشرفی           30,000
137 شهره اشرفی           47,000
138 شهره اشرفی          108,000
139 محمدرضا کاغذی          115,000
140 علیرضا سرافراز           89,000
141 علیرضا سرافراز           85,000
142 ملیکا صالح نژاد          550,000
143 محمد فردوسی           38,135
144 محمد فردوسی          535,000
145 نیلوفر صابرموجودیان          186,710
146 محمدرضا خاتونی             8,000
147 محمدرضا خاتونی           25,500
148 زهرا عباس زاده           65,000
149 حسین شاداب           36,200
150 امیر خاتونی کاشانی           75,000
151 فاطمه حق شناس           52,000
152 فاطمه حق شناس           44,000
153 فاطمه حق شناس          430,000
154 محمد حیدری          418,370

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 14 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


 برنده دوره 8 فیش طلایی : آقای علیرضا سرافراز 

 مبلغ جایزه : 85.000 تومان