اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 7

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 7

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 7

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 7 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 1 الی 8 خرداد


ردیف نام و نام خانوادگی  مبلغ(تومان) 
1 زینب وعیدی              14,000
2 مریم منصوری             250,000
3 پویا آرمند              29,000
4 عرشیا ملاحسینی                7,000
5 الهه وطن خواه                6,000
6 الهه وطن خواه              78,000
7 سپیده لبافیان                5,000
8 سپیده لبافیان              24,000
9 زهرا موحدنیا             118,000
10 وحید طوقی             105,800
11 زهرا بوجاری             595,800
12 علیرضا گیو کاشی              47,500
13 عطیه شورابیان             144,000
14 نجمه شورابیان             394,000
15 مهدی ربانی              68,000
16 عاطفه بامداد             123,000
17 محمد نجفی بهاری              24,000
18 محمدرضا فرخیان              52,400
19 محمدرضا فرخیان              28,000
20 محمدرضا فرخیان              56,600
21 مهدی طاعتی              90,000
22 سپیده لبافیان             117,000
23 نرگس حیدرزاده              51,400
24 نرگس حیدرزاده              50,000
25 حمیدرضا طوق کش                4,700
26 مهدی محمدی پناه              23,500
27 مهدی محمدی پناه              27,500
28 اکبر رضازاده          1,380,000
29 عادل ستاری              80,000
30 مرتضی عامری              18,000
31 مرتضی عامری              51,000
32 مرتضی عامری              49,500
33 مرتضی عامری              39,500
34 حسن نوروزی              30,000
35 مجید نارنجی             129,868
36 سید مرتضی محمدیه              36,000
37 سپیده لبافیان              61,500
38 سپیده لبافیان              40,000
39 بهروز صحابی              93,000
40 محمدرضا حسن پور             129,500
41 سید حامد موسوی             250,000
42 علی مهرزاد             117,500
43 سید علی آزادبخش             110,000
44 علیرضا عرفانی             204,140
45 علیرضا عرفانی              13,050
46 مرتضی شفیعی              49,000
47 مهدی سبزی فینی              17,000
48 زهره دواتگران             126,000
49 وحید رضایی              45,000
50 وحید رضایی              20,000
51 وحید رضایی              14,000
52 محسن خادم             109,800
53 محمد رنجبر             175,200
54 زینب حدادی             158,000
55 زینب حدادی              45,012
56 فائزه قهرودی              63,100
57 فائزه قهرودی              33,500
58 ابوالفضل فلاح              76,200
59 محمدجواد مصلحی              34,920
60 تبسم اخوان             145,000
61 مینو صادقی              52,000
62 اکبر رضازاده             340,000
63 علیرضا آقاجان زاده              68,000
64 سپیده لبافیان              68,000
65 سپیده لبافیان              28,000
66 حسنعلی پیله وریان             121,500
67 سیدمحمدحسین علوی زاده             198,000
68 سید سعید جدی              36,500
69 محمدرضا فرخیان              16,000
70 امیر چلویی             200,000
71 علیرضا خراسانی زاده              90,000
72 امید سرانجام              40,400
73 محسن صابری              92,000
74 سپیده لبافیان             246,000
75 عرشیا ملاحسینی              30,000
76 مجید نارنجی              27,000
77 محسن صابری              16,500
78 الهه وطن خواه              26,000
79 وحیدرضا قدوسی                3,000
80 وحیدرضا قدوسی              56,000
81 خانم مقدم              43,000
82 محسن صابری              52,000
83 فرشید فرزین              40,000
84 فرشید فرزین              40,000
85 محبوبه مسگرفرد             248,000
86 حمیدرضا اکرامی فر              82,000
87 محمدحسین یزدانی              94,000
88 مجیدرضا تکباش              12,600
89 مجیدرضا تکباش              27,400
90 پویا آرمند              58,000
91 زهرا هاشمی             284,250
92 محمد ستاری             155,000
93 آزاده فاضل             288,248
94 آزاده فاضل              54,500
95 آزاده فاضل             193,736
96 آسیه فنایی              67,000
97 فاطمه حق شناس              35,000
98 فاطمه حق شناس              28,000
99 فاطمه حق شناس              67,000
100 فاطمه حق شناس             126,000
101 فاطمه حق شناس              38,000
102 فاطمه حق شناس             100,000
103 فاطمه حق شناس              76,000
104 فاطمه حق شناس             119,000
105 فاطمه حق شناس             300,000
106 حمیدرضا جعفرزاده             169,000
107 زهرا علی نقی زاده              54,000
108 علی مصدق              54,000
109 سهیلا واثقی              50,000
110 سهیلا واثقی              18,000
111 مجتبی حسنی مقدم              81,650
112 محمدجواد مصلحی             107,000
113 امید فرزانه فر             107,000
114 سپیده لبافیان             157,000
115 سپیده لبافیان             362,000
116 محمد حیدری             228,500
117 علی پیران              50,000
118 دلیار وطن خواه              20,000
119 میثم حمیدی فرد             157,000
120 میثم حمیدی فرد             598,600
121 میثم حمیدی فرد              58,500
122 میثم قدک کار              70,000
123 مهدی سبزی فینی              44,400
124 حسین رحیمیان             396,000
125 سعید علیرضایی             110,000
126 امین میرعلی              66,000
127 ملیحه موسوی             740,000
128 عادل ستاری          1,058,500
129 عادل ستاری              27,500
130 عباس غلام رضاپور              74,600
131 سعید محمودی             640,000
132 عادل ستاری              14,850
133 عرشیا ملاحسینی              21,900
134 شفیع              18,000
135 محسن صابری              76,018
136 مرضیه غلامپور              13,000
137 نرجس محمدیه              88,000
138 نرجس محمدیه              20,000
139 فاطمه راستین             158,000
140 زینب رستمی          1,061,000
141 محبوبه سادات دوستانه              59,300
142 آقای احمدی              50,972
143 آقای احمدی              68,220
144 آقای احمدی              31,900
145 آقای احمدی              28,600
146 سپیده لبافیان              20,000
147 مجتبی اقدامی              68,000
148 مجتبی اقدامی              22,700
149 حنیف ضابطی             233,416
150 شهره اشرفی              41,300
151 شهره اشرفی              64,450
152 محمد حیدری             218,000
153 مجید نارنجی             190,000
154 پویا آرمند             150,000
155 امیر اعرابی              43,000
156 محسن آصفی              50,400
157 محسن آصفی              29,232
158 حمیدرضا ظاهری             261,945
159 احمدرضا موسوی             242,000
160 زهرا نائین زاده             389,000
161 نیلوفر صابرموجودیان              68,300
162 نیلوفر صابرموجودیان             109,770
163 زینب رستمی              40,000
164 نرجس محمدیه              12,500
165 حمیدرضا اکرامی فرد              49,000
166 وحیدرضا قدوسی              25,000
167 محسن پیله وریان             231,620
168 عرشیا ملاحسینی              94,770
169 محمدرضا فرخیان              62,700
170 وحید عرشی             109,000
171 زهرا پیله وریان             321,030
172 بهرامی             155,000
173 محسن صابری              93,500
174 فرزانه رضوی              35,000
175 زهره قربانعلی زاده             176,000
176 زهره قربانعلی زاده              88,000
177 مجتبی شبانی              95,669
178 محمد احسنی              49,000
179 ملیحه اخوان              99,000
180 علیرضا خراسانی زاده              90,000
181 حنیف ضابطی             100,000
182 حنیف ضابطی              15,000
183 امیر خاتونی کاشانی              58,000
184 محسن صابری              32,741
185 نرگس حیدرزاده              56,500
186 محمد احسنی              52,000
187 وحید طوقی             121,917
188 ملیکا سجادی              84,000
189 یوسف حق شناس             164,000
190 قاسم حلیمی              31,594

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 14 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


 برنده دوره 7 فیش طلایی : آقای مجید نارنجی 

 مبلغ جایزه : 190.000 تومان