اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 4

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 4

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 4

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 4 - به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 4 الی 11 اردیبهشت


ردیف نام و نام خانوادگی  مبلغ(تومان) 
1 محمد عباسی کاشانی          185,400
2 مجید نجفی بهاری          102,000
3 مجید نجفی بهاری           67,500
4 مجید نجفی بهاری           94,000
5 صدیقه مهرادیان          630,000
6 محمدرضا کاغذی          194,000
7 محمد بالاخانه ای           37,000
8 جواد سیاحی           40,000
9 زهرا السادات راستی الحسینی          357,000
10 مرتضی مصلحی           78,600
11 مرتضی تاویلی پور           37,600
12 حسین جلیلیان          137,000
13 محمدجواد مصلحی           44,300
14 محمدجواد نعمتی           50,000
15 عربشاهی wrst           19,800
16 راحله نظیری           21,800
17 راحله نظیری          164,000
18 مجتبی مرادی           50,000
19 رشید ارباب پور          154,000
20 محمد عباسی           65,400
21 مرتضی شفیع          800,000
22 مرتضی شفیع          200,000
23 هادی خراسانی زاده           34,000
24 مجتبی شبانی          100,000
25 امیررضا اکبرزاده             8,000
26 حمیدرضا طوقکش           73,000
27 علی گنج کاو          290,000
28 جواد نشاسته گیر           59,000
29 جواد نشاسته گیر           10,000
30 پریسا مامی وند           65,000
31 الیاس محمدی          210,000
32 آقای احمدی           10,000
33 آقای احمدی           17,000
34 آقای احمدی           41,000
35 آقای احمدی           23,000
36 سامان اکرمیان           65,000
37 حمیدرضا جعفر زاده           75,000
38 حمیدرضا جعفر زاده           20,000
39 سعید علیرضایی           22,000
40 عاطفه بامداد       1,000,000
41 عاطفه بامداد          160,000
42 محمد جلالی           23,000
43 الهه خاری زاده          176,000
44 حمیدرضا اکبرزاده          130,000
45 مرتضی شهرکی          230,000
46 مرتضی مصلحی           12,000
47 مرتضی مصلحی          170,000
48 رحیم خداجو           91,000
49 رحیم خداجو             3,000
50 رحیم خداجو           37,000
51 رحیم خداجو           15,000
52 محمدرضا فرخیان           35,000
53 مهدی نوحی           38,000
54 مجید نجفی بهاری           79,000
55 مجید نجفی بهاری           63,500
56 محمدجواد مصلحی           98,000
57 صابر موجودیان          126,000
58 نفیسه طوقکش           33,000
59 نفیسه طوقکش           47,000
60 فاطمه حق شناس           69,000
61 فاطمه حق شناس           48,000
62 فاطمه حق شناس           79,800
63 فاطمه حق شناس          123,000
64 فاطمه حق شناس           36,000
65 علیرضا خلیجی           24,000
66 علیرضا خلیجی           49,000
67 الیاس محمدی           24,000
68 الیاس محمدی           15,000
69 الیاس محمدی           18,700
70 امیرحسین طراح          185,000
71 آزاده فاضل           15,000
72 آزاده فاضل          343,000
73 علیرضا حیدری          480,000
74 امید125             8,500
75 امید125           29,000
76 علیرضا حیدری           13,000
77 محمدرضا سامانی          145,000
78 سید محمدرضا تقریری          190,000
79 علیرضا وطن خواه           50,000
80 سپیده لبافیان           15,000
81 رضا حسن زاده       1,410,000
82 علی اصغر جوانی          407,000
83 حنیف ضابطی           51,000
84 حنیف ضابطی          156,000
85 امیر خاتونی           41,000
86 صابر موجودیان          126,400
87 صابر موجودیان           50,200
88 امیرحسین سرخ مرد           37,000
89 مرضیه سربندی           40,000
90 مرضیه سربندی           96,000
91 محمدرضا کاغذی          519,000
92 طوبی کاشانی           55,500
93 طوبی کاشانی           74,400
94 الهه زارعی           78,000
95 وحید زارعی          116,000
96 پرنیا عباسی           80,000
97 محمد ستاری          230,000
98 محمد ستاری           39,000
99 اقای شفق          220,000
100 جواد سیاحی          130,700
101 آقای احمدی           54,200
102 آقای احمدی           17,000
103 آقای احمدی           20,000
104 امیرعلی بهزادی راد           54,000
105 مجتبی نوری جوینانی           20,000
106 حمیدرضا طوقکش          121,700
107 مهدی الله پرست           16,500
108 آقای حقیقت نژاد           23,000
109 0912***0620           30,000
110 0912***0621           25,000
111 مجتبی شبانی           58,600
112 مهدی سبزی فینی           16,000
113 حسین هاشمی          140,000
114 دلیار وطنخواه          290,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 14 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


 برنده دوره 4 فیش طلایی : آقای مرتضی شافی 

 مبلغ جایزه : 200.000 تومان