اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 5

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 5

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی - دوره 5

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 5 - به همراه کد قرعه کشی

بازه زمانی این دوره: 18 الی 25 اردیبهشت


ردیف نام و نام خانوادگی  مبلغ(تومان) 
1 سمیه سقایی          375,700
2 مسعود نارنجی          212,000
3 شورابیان           40,000
4 راحله نظیری           21,000
5 زهره فرات مقدم          275,400
6 جواد سیاحی           22,900
7 دلیار وطنخواه           88,000
8 علیرضا بنی آدم           64,000
9 جواد نشاسته گیر           68,500
10 مهدی کاکلی          165,000
11 زهره فرات مقدم          110,000
12 شریفیان           64,000
13 شریفیان           10,000
14 فریبا صانعی          385,000
15 محمد رنجبر          238,000
16 میثم قدک کار           36,100
17 محمد نجفی بهاری          227,400
18 محسن آصفی           60,500
19 محسن آصفی           41,000
20 محسن آصفی           10,000
21 خانوم ملک آبادی           67,000
22 محمد نجفی بهاری           91,000
23 جواد سیاحی           16,000
24 جواد سیاحی           18,000
25 مرتضی مصلحی           28,600
26 حمیدرضا طوق کش           26,600
27 امین یگانه کاشانی           55,000
28 مریم چاکری           54,000
29 زهرا غفوری           50,100
30 سید مرتضی محمدیه           25,000
31 سپیده لبافیان           31,000
32 سپیده لبافیان           35,000
33 پویا آرمند             8,000
34 پویا آرمند           57,000
35 داوود کریمی          123,100
36 داوود کریمی          170,000
37 عبدالله علیپور           18,150
38 مرتضی عامری           67,000
39 محمد صادق الماسی           61,500
40 سعید بالاور       1,352,000
41 سعید بالاور          148,600
42 مجتبی شبانی          198,600
43 جواد سیاحی           69,000
44 امیرحسین تصویری          714,000
45 سالار داور زاده           43,000
46 لیلا محمدی           40,700
47 محمد نجفی بهاری           41,000
48 آقای احمدی           29,200
49 امید سرانجام           10,000
50 امید سرانجام           26,000
51 امید سرانجام           60,000
52 فرانک بلوری           80,800
53 امید فرزانه فر           53,000
54 ملیکا عبدالله پور           54,000
55 ملیکا عبدالله پور           54,000
56 محمد مهدی دایی           24,000
57 الهه خاری زاده منفرد           71,000
58 محمدرضا سامانی           26,000
59 سهیلا واثقی           30,000
60 محسن صابری          470,000
61 محبوبه سادات دوستانه          114,000
62 سلدا محمدی           60,000
63 مهدی ربانی مقدم           86,900
64 فاطمه عصاری          170,000
65 محمد یوسف طحان فرد          123,000
66 محمد یوسف طحان فرد          185,000
67 سمانه رحیم زاده           25,000
68 سمانه رحیم زاده             4,000
69 مرتضی عامری           42,000
70 مرتضی عامری           41,000
71 زهرا علینقی زاده          150,000
72 مینا شوفرپور          236,000
73 سپیده لبافیان           25,000
74 سپیده لبافیان           25,000
75 سپیده لبافیان           18,000
76 سپیده لبافیان             5,000
77 حنیف ضابطی           50,000
78 امیر خاتونی           98,000
79 امیر خاتونی           28,000
80 جواد سیاحی           44,000
81 سعید طوق کش           70,000
82 پویا آرمند           28,000
83 امید جولایی           80,000
84 محمدرضا خاتونی کاشانی           33,500
85 محمدرضا خاتونی کاشانی             6,000
86 محمدرضا خاتونی کاشانی           43,000
87 محمدرضا خاتونی کاشانی             6,000
88 محمدرضا خاتونی کاشانی             8,100
89 محمد ستاری          225,000
90 فاطمه خاکی           30,000
91 محمدرضا خاتونی کاشانی           34,000
92 آزاده فاضل           96,000
93 حمید نراقی           22,000
94 حمید نراقی           97,300
95 ریحانه یگانه          156,000
96 ناصر رحیمی           28,000
97 آزاده فاضل          144,400
98 مهدی کاکلی           58,000
99 آقای احمدی           24,000
100 آقای احمدی           52,400
101 آقای احمدی           27,800
102 آقای احمدی           29,400
103 آقای احمدی           15,000
104 صابر موجودیان           26,200
105 صابر موجودیان          267,300
106 صابر موجودیان           10,000
107 زهرا سادات راستی الحسینی           47,000
108 محمد باقرزاده          260,000
109 ریحانه اندیشمند          125,000
110 حسین فنایی          101,000
111 فاطمه حق شناس           50,000
112 فاطمه حق شناس           86,900
113 ریحانه اندیشمند           40,000
114 شقایق خامه چیان          650,000
115 مجید نجفی بهاری           48,000
116 مجید نجفی بهاری           47,000
117 مجید نجفی بهاری           33,500
118 مجید نجفی بهاری           63,500
119 مجید نجفی بهاری           50,800
120 محسن آصفی           12,000
121 محسن آصفی           35,000
122 محمدرضا کاغذی          110,000
123 فیض الله دیناروند           31,000
124 سید مصطفی حسینی           37,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 14 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


 برنده دوره 5 فیش طلایی  : آقای پویا آرمند

مبلغ جایزه : 57.000 تومان