اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 81

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 81

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره  81

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 81- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 9 آبان الی 15 آبان


1 علیرضا خارکن     103,000
2 میمنت شرفی       13,000
3 میمنت شرفی       20,000
4 حسنعلی رعیت       30,000
5 محمد جواد مصلحی     119,000
6 محمد مومنی     100,000
7 محسن آسفی     169,000
8 حسین مجیدی       85,000
9 فاطمه الهی پناه     300,000
10 مریم ارباب پور     219,000
11 امیرحسین بلوری       25,000
12 علیرضا طالبیان       65,000
13 علیرضا طالبیان     150,000
14 محمد شادی     500,000
15 طوبی کاشانی     960,000
16 مریم رضایی     355,000
17 محسن صابری       50,000
18 زهرا سعیدی     147,000
19 الهه زارعی     380,000
20 متین کریمی       87,000
21 زهرا موحدنیا       60,000
22 زهراموحد نیا   1,836,000
23 میلاد جلالی     171,000
24 علیرضا طالبیان       79,000
25 فهیمه خاوری نوحی     187,000
26 فرهاد تعظیمی     520,000
27 مجید نارنجی     138,000
28 وحید بهداد     522,000
29 سارا شاکری       35,000
30 لیلا کارگر     165,000
31 زهره فرات مقدم       86,000
32 زهره فرات مقدم     395,000
33 اکرم جمالی نیا       80,000
34 علی سرنجی     360,000
35 محمدامین بخردی     320,000
36 مجید نجفی بهاری     145,000
37 امین ستوده       13,000
38 محبوبه سادات دوستانه     250,000
39 محمد حلاجی     140,000
40 محمد جلالی سهی     103,000
41 محمد جلالی سهی       73,000
42 علی ابریشمی       95,000
43 ملیکا عبداله پور     136,000
44 ملیکا عبداله پور       32,000
45 ملورین رضازاده       98,000
46 محسن حسان     188,500
47 ابوالفضل حقیقی     285,000
48 امیرحسین بلوری       30,000
49 معصومه معافی     100,000
50 پریسا نیکزاد   1,900,000
51 مهتاب رئیسی زاده     909,000
52 مهتاب رئیسی زاده       90,000
53 حمیدرضا اکرامی فر     133,000
54 زهرا دلال زاده احمدی     104,000
55 زهرا دلال زاده احمدی       90,000
56 محبوبه سادات دوستانه     140,000
57 محمد طیب     222,000
58 مهسا پاسبانی پور     293,000
59 معصومه زین الدین     350,000
60 عاطفه صحیحی       67,000
61 عاطفه صحیحی       55,000
62 مجید نجفی بهاری     421,000
63 مجید نجفی بهاری     140,000
64 مجید نجفی بهاری     780,000
65 مجید نارنجی     227,000
66 مجید نارنجی       38,000
67 مرتضی واحدزاده     695,000
68 مجتبی نوری     340,000
69 مهدی پوربنایی     148,000
70 مهدی پوربنایی     120,000
71 احمد معینی کوشا     290,000
72 امین صنعتگر     293,000
73 احمدرضا کله ای بیدگلی     208,000
74 علیرضا خراسانی زاده     543,000
75 حسن جهانتاب     218,000
76 یزدان سنگی     140,000
77 مجید قسب       46,000
78 محسن سنگانی     324,000
79 احمد مبینی     317,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink