اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 80

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 80

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره  80

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 80- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 2 آبان الی 8 آبان


1 محمدرضا کاغذی              177,000
2 مریم بنایی راد              326,000
3 محمود بیکی              114,500
4 مهدی سبزی فینی                68,000
5 مهدی سبزی فینی                  8,000
6 نسرین سادات مهماندوست              680,000
7 مجید نجفی بهاری              359,000
8 امیرحسین بلوری                25,000
9 حمیدرضا تحقیقی              111,000
10 حمیدرضا تحقیقی                64,000
11 حمیدرضا تحقیقی              139,000
12 محسن خیران                14,500
13 خانم فریدونی          1,220,000
14 محمود منصور زاده              224,000
15 شراره شاهیان          3,700,000
16 الینا زارع دوست              174,000
17 الهام یوسفیان              181,000
18 سارا شاکری                54,000
19 محمد ساداتی              255,000
20 مجید نارنجی                47,000
21 مجید نارنجی                68,000
22 مجید نارنجی                55,000
23 منصوره زاهدی              125,000
24 خانم اخوان          1,487,000
25 محبوبه یوسف پور              856,700
26 معین هاشمی              979,000
27 مجید نارنجی              450,000
28 محمدامین بخردی              256,000
29 ابوالفضل زراعتی                39,000
30 مریم صیادی              125,000
31 مجتبی خندان              184,000
32 خانم اخوان                50,000
33 خانم اخوان              239,000
34 خانم اخوان                66,000
35 زینب حاجی نوروزی              207,000
36 علی اصغر رمضانی              200,000
37 حسین شبانی              190,000
38 عاطفه صحیحی                85,000
39 احمدرضا کله ای بیدگلی                48,000
40 محمدرضا فخری                38,000
41 سمیرا میرطاها                50,000
42 سمیرا میرطاها              110,000
43 محمدجواد دربانی                45,000
44 محمدجواد دربانی              760,000
45 مهدی سبزی فینی                  4,000
46 حسین مجیدی              350,000
47 پویا  آرمند                90,000
48 حسنعلی رعیت                55,000
49 محمدامین بخردی              320,000
50 میلاد جلالی                90,000
51 میلاد جلالی          1,127,000
52 سمیه حلاجی              190,000
53 حسن جهانتاب              100,000
54 حسن جهانتاب                52,000
55 حسن جهانتاب                60,000
56 وحید بهداد                60,000
57 هما پرمون                60,000
58 هما پرمون                70,000
59 خانم بابایی                70,000
60 خانم بابایی              210,000
61 مینا مصلح                69,000
62 محمدجواد دربانی          1,265,000
63 میلاد جلالی                60,000
64 مهدی سبزی فینی                13,000
65 امید شقایقی              433,000
66 الهام حیدرزاده              132,000
67 نرجس محمدیه                74,500
68 محسن خیران                70,800
69 امیرعلی آصفی              250,000
70 امیرعلی آصفی              380,000
71 ابوالفضل فلاح          1,758,000
72 حمیدرضا اکرامی فر              741,000
73 امیرعلی آصفی                81,000
74 محسن صابری              142,000
75 محسن صابری                55,000
76 صادق الماسی              264,000
77 افسانه نوری              115,000
78 مجتبی خراسانی فرد              166,000
79 مینو صادقی              698,000
80 زهرا عباسی              145,000
81 بهار عطوفی نیا                75,000
82 بهار عطوفی نیا                83,000
83 محمد حیدری              303,000
84 محمد حیدری              127,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink