اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 79

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 79

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره  79

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 79- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 25 مهر الی 1 آبان


1 محمدرضا کاشانی     385,000
2 احمد باشعیان     2,490,000
3 حمیدرضا کریمی فر     166,000
4 آرتین معتمدی   1,160,000
5 آرتین معتمدی       86,000
6 حسین رجایی     155,000
7 علیرضا سرافراز     159,000
8 امیرعلی آصفی       58,000
9 فروزان بلوری     193,000
10 فروزان بلوری     121,000
11 فروزان بلوری     189,000
12 علیرضا طالبیان     123,000
13 علیرضا طالبیان       65,000
14 علیرضا طالبیان     165,000
15 نسرین حجاری     143,000
16 زینب طالب زاده     392,000
17 ملیکا عبدالله پور     231,000
18 سید محمد ساداتی     138,000
19 سید محمد ساداتی     406,000
20 علی شریفی       11,000
21 علیرضا خارکن     500,000
22 مهدی طاعتی     766,000
23 امید ساقی     135,000
24 میمنت شرفی       79,000
25 میمنت شرفی         5,000
26 میمنت شرفی       35,000
27 میمنت شرفی       28,000
28 محمد حیدری     105,000
29 محمد حیدری     120,000
30 محمد حیدری       48,000
31 زینب یاوری     139,000
32 مجید جلالی       90,000
33 صابر موجودیان       75,000
34 صابر موجودیان     239,000
35 مهسا پاسبانی پور     800,000
36 شیما زاهدی     210,000
37 سعید صفاکیش     211,000
38 محبوبه یوسف پور     284,000
39 حمیدرضا اکرامی فر     132,000
40 مهدی سبزی فینی       33,000
41 مهدی سبزی فینی     100,000
42 امید سرانجام       63,000
43 الهام وهاب نیا   1,473,000
44 حسین مجیدی     140,000
45 مسعود دماوندی       51,000
46 مسعود دماوندی     106,000
47 مسعود دماوندی       46,000
48 حسن عظیمی     147,000
49 سجاد عبذاللهی   1,750,000
50 فهیمه خاوری       87,000
51 سارا شاکری       32,000
52 سارا شاکری     200,000
53 زهرا طیبه   1,070,000
54 مهسا پاسبانی پور       60,000
55 مهسا پاسبانی پور     270,000
56 سعید حقشناس     206,000
57 ملیحه کاشانی       36,000
58 مهدی سبزی فینی       12,000
59 محمد رنجبر     112,000
60 الیاس محمدی     435,000
61 وحید طوقی     169,000
62 محسن مکاریان       10,000
63 مرضیه غلامپور     428,000
64 امین ستوده     127,000
65 امیرحسین ابوالفضلی     380,000
66 علی شریفی       32,000
67 الهام وهاب نیا       75,000
68 الهام وهاب نیا       85,000
69 ملیحه کاشانی       58,000
70 احمد مبینی     217,000
71 الهام حیدرزاده دماوندی   1,155,000
72 امیرحسین سیدحسینی       58,000
73 رضا تاک     120,000
74 فرزانه رضوی       79,000
75 فرزانه رضوی       79,000
76 امیر سالم     108,000
77 هما پرمون     385,000
78 ابوالفضل صادقی       35,000
79 زهرا فرات مقدم     130,000
80 فرزانه رضوی     240,000
81 امیرحسین اکرامی فر       50,000
82 علیرضا طالبیان     222,000
83 زهرا ابوسعیدی     178,000
84 محمدی     135,000
85 شراره شاهیان     616,000
86 سوگل فرزانگان     265,000
87 علیرضا خارکن     312,000
88 ملیکا عبدالله پور       20,000
89 ملیکا عبدالله پور     133,000
90 ملیکا عبدالله پور     127,000
91 ملیکا عبدالله پور     145,000
92 علیرضا طالبیان       99,000
93 علیرضا طالبیان     245,000
94 مجید نجفی بهاری       94,000
95 مجید نجفی بهاری     300,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink