اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 76

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 76

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 76

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 76- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 04 مهر الی 10 مهر


1 عاطفه حوتیان پور     200,000
2 جواد کمالی     150,000
3 جواد کمالی       91,000
4 وحید محمدی     133,000
5 علیرضا روغنی کاشانی     317,000
6 پدرام صالحون       40,000
7 عاطفه صحیحی     163,000
8 عاطفه صحیحی       42,000
9 رقیه میرزایی     392,000
10 ایمان کریمی       72,000
11 میمنت شرفی       28,000
12 میمنت شرفی       12,000
13 میمنت شرفی       19,000
14 میمنت شرفی       40,000
15 مهدیه محمدی فرد     400,000
16 مهناز حاج علی     105,000
17 وحید بهداد       93,000
18 وحید بهداد     245,000
19 وحید بهداد       69,000
20 وحبد بهداد     105,000
21 وحید بهداد     234,000
22 فاطمه حسین زاده     192,000
23 حمیدرضا اکرامی فر     880,000
24 مجتبی خراسانی فرد     172,000
25 شهره اشرفی     450,000
26 ژیلا باباخانی     467,000
27 مهناز حاج علی     200,000
28 محسن سنگانی     447,000
29 مریم مصلحی     162,000
30 آزاده صفا     194,000
31 شهره اشرفی     159,000
32 سعید توفیقی       12,000
33 محمد حیدری       95,000
34 محمد حیدری       75,000
35 سعید توفیقی       60,800
36 مجید نجفی بهاری     427,000
37 زهرا صداقت     145,000
38 مصطفی شعیبی     230,000
39 سارا شاکری     169,000
40 جواد کمالی       26,000
41 جواد کمالی       28,000
42 جواد کمالی     174,000
43 جواد کمالی     190,000
44 جواد کمالی       35,000
45 مریم بنایی راد     240,000
46 امید شقایقی     414,000
47 امید شقایقی     130,000
48 محمد نجفی بهاری       55,000
49 محمد تحقیقی     140,000
50 آزاده صفا   1,157,000
51 مجید نارنجی       35,000
52 عاطفه صحیحی       13,000
53 علی پیران     200,000
54 معصومه قنایی     260,000
55 علیرضا قدیریان     136,000
56 مرضیه لطیفی       46,000
57 مرضیه لطیفی     106,000
58 علیرضا خارکن       94,000
59 حلما بابایی       70,000
60 حلما بابایی     230,000
61 حلما بابایی     150,000
62 حلما بابایی     210,000
63 سوگل فرزانگان       31,000
64 زهرا موحدنیا       48,000
65 علی حلوایی     169,000
66 امیر خاتونی     130,000
67 حسین رجایی     224,000
68 زهرا سعیدی     119,000
69 محمد تحقیقی     878,000
70 محمدرضا کاغذی       174,000

 


قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink