اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 75

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 75

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 75

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 75- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 28 شهریور الی 03 مهر


1 مریم چاوشی     218,000
2 زهرا سادات بهشتیان     155,000
3 عاطفه صحیحی     753,000
4 محمدرضا کاشانی       17,000
5 محمدرضا کاشانی       42,000
6 محمدرضا کاشانی       14,500
7 محمدرضا کاشانی       17,000
8 محمدرضا کاشانی       17,000
9 محمد جواد مصلحی       97,500
10 مهدی حسین زاده       80,000
11 مجید نارنجی     346,000
12 علیرضا روغنی       70,000
13 علیرضا طالبیان     157,000
14 علیرضا طالبیان       74,000
15 علیرضا طالبیان       90,000
16 سمیه کریمی   1,130,000
17 سعید صفاکیش     107,000
18 مجتبی خادم     187,000
19 علی شریف فر     405,000
20 علی شریف فر     480,000
21 امین ستوده     134,000
22 پرنیا عباسی     199,000
23 حسین مجیدی       12,600
24 علیرضا روغنی     440,000
25 مجید نارنجی     108,000
26 مهرداد ضابطی       65,000
27 مهرداد ضابطی       55,000
28 الهام زارعی     135,000
29 محمد رنجبر     118,000
30 مهتاب رئیسی زاده     180,000
31 مهتاب رئیسی زاده       55,000
32 مهتاب رئیسی زاده     499,000
33 الهام زارعی     150,000
34 امیرحسین سوزنیان     107,000
35 مهدی سبزی فینی         5,000
36 مجید نجفی بهاری       72,000
37 مجید نجفی بهاری     127,000
38 مجید نجفی بهاری     199,000
39 مجتبی خادم     130,000
40 مرتضی شمسایی     117,000
41 محسن مکاریان       58,000
42 مجید خشنود     642,000
43 رضا تاک       79,000
44 زینب سبزی کاریان     155,000
45 مرضیه لطیفی     460,000
46 داوود قاسم زادگان     377,000
47 نسرین حجاری     340,000
48 ماشالله وطنخواه     590,000
49 عماد معمار     460,000
50 الهه منفرد     200,000
51 مجتبی خادم     186,000
52 مهدی حسین زاده     147,000
53 فروزان بلوری     387,000
54 محسن مکاریان     123,000
55 حسنعلی رعیت     340,000
56 مصطفی پاک طینت     253,000
57 نسرین حجاری     175,000
58 فهیمه خاوری     115,000
59 محمدجواد مصلحی     252,000
60 حسن جهانتاب     147,000
61 علیرضا طالبیان       56,000
62 علیرضا طالبیان     152,000
63 مهدی کاکلی     102,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink