اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 74

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 74

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 74

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 74- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 21 شهریور الی 27 شهریور

1 خانم شایگان فر     130,000
2 عماد معمار       83,000
3 سعید صفاکیش       91,000
4 معین صنعتگر     256,000
5 محمدرضا کاغذی       24,000
6 علیرضا روغنی کاشانی       45,000
7 افسانه اوبایان       75,000
8 اکرم سادات امامت       15,000
9 وحید بهداد     129,000
10 جواد کمالی       77,000
11 جواد کمالی       56,000
12 جواد کمالی       52,000
13 جواد کمالی     255,000
14 زینب محمدبیکی     209,000
15 محسن آصفی     108,000
16 مینا مصلح       64,000
17 الهام زارعی     394,000
18 پویا ارمند       45,000
19 پویا ارمند       84,000
20 پویا ارمند       60,000
21 مجید نجفی بهاری       62,500
22 مجید نجفی بهاری     127,000
23 مجید نجفی بهاری       58,000
24 مجید نجفی بهاری     320,000
25 مجید نجفی بهاری       90,000
26 زهرا علیرضایی     180,000
27 محمد نجفی بهاری       40,000
28 زهره منفرد     154,000
29 زهره منفرد     180,000
30 امیر ماهان     147,000
31 زینب حسینیان     323,000
32 یاسر نجاری   1,385,000
33 یاسر نجاری       40,000
34 حمید موسوی     159,000
35 مسعود نارنجی     120,000
36 شراره شاهیان     506,000
37 محمد جلالی       67,500
38 حمید نراقی     182,000
39 حمیدرضا اکرامی فر     110,000
40 الهه حقپرست     350,000
41 محسن بلوری       25,000
42 محسن بلوری       93,000
43 محسن بلوری       25,000
44 هما پرمون     267,000
45 هما پرمون     112,000
46 ریحانه قریشی       78,000
47 محمد عباسی کاشانی       56,000
48 سمیه حبیبی     192,000
49 علی شریفی     950,000
50 الهه منفرد     150,000
51 مهدی پوربنایی       87,500
52 مهدی پوربنایی       32,000
53 محمد نجفی بهاری       45,000
54 محمد نجفی بهاری       92,000
55 حسین شبانپور     184,000
56 مجید گل       78,500
57 محسن مکاریان       46,000
58 ابوالفضل حلاجی زارع     368,000
59 آزاده صفا     110,000
60 زهرا موحدنیا   1,000,000
61 زهره فرات مقدم       53,500
62 جواد رضا زاده     500,000
63 جواد رضا زاده       43,000
64 جواد رضازاده     115,000
65 محسن مکاریان       27,000
66 امیرعلی وردی     408,000
67 مرسانا رضایی     138,000
68 مرسانا رضایی       66,500
69 حسین نعمتیان     155,500
70 فاطمه حقشناس   1,216,000
71 نازنین جوانی     140,000
72 فرشید فرزین     152,000
73 عباس قدیمی       15,000
74 فرزانه رضوی     100,000
75 فرزانه رضوی       70,000
76 علیرضا خارکن     202,000
77 امیرحسین بلوری       24,000
78 امین ستوده     148,000
79 علیرضا ابراهیمی     220,000
80 سعید توفیقی       75,000
81 علی اکبر شورابیان     605,000
82 میمنت شرفی       26,000
83 میمنت شرفی         6,000
84 میمنت شرفی       24,000
85 ابوالفضل بلندی فرد     330,000
86 محمد حیدری     670,000
87 محمد حیدری     319,000
88 محمد حیدری     293,000
89 محسن بلوری         25,000
90 محسن بلوری         93,000
91 محسن بلوری         25,000

 


قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink