اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 70

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 70

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 70

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 70- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 24 مرداد الی 31 مرداد


1 مجید گل            70,000
2 محمد پولادی            80,000
3 حسن عظیمی            57,000
4 مهدی محمدزاده            85,000
5 عباس اکبرزاده            30,000
6 فاطمه صباغیان          331,000
7 فاطمه برخوردار          218,000
8 علی عرب          135,000
9 امیدرضا صالحون          255,000
10 امیدرضا صالحون          189,000
11 پریسا نیکزاد          242,000
12 سپیده میلادی          105,000
13 سپیده میلادی          160,000
14 علیرضا فاضل          160,000
15 محمد کچویان            83,000
16 آزاده صفا            24,000
17 مرتضی تاویلی پور          193,000
18 ابوالفضل فلاح            86,500
19 امیرحسین بلوری            25,000
20 امیرحسین بلوری            30,000
21 علی مهرزاد          224,000
22 محمد شادی            22,000
23 محبوبه اصغرزاده          480,000
24 محمد نجفی بهاری            45,000
25 وحید طوقی          108,000
26 زهره فرات مقدم          155,000
27 بهاره مدیحی            70,000
28 ریحانه سادات قریشی            45,000
29 محسن اکبرزاده          370,000
30 رسول کمال زاده            10,000
31 رسول کمال زاده          191,000
32 احمدرضا موسوی          138,000
33 محمدجواد مصلحی          124,000
34 حسین مجیدی            60,000
35 امید شقایقی          236,000
36 حاجی زاده          156,000
37 مجید نجفی‌بهاری          125,000
38 فهیمه خاوری            80,000
39 محمد جعفر معقولی فرد          186,000
40 محسن اکبرزاده          900,000
41 مینا مصلح            39,000
42 سپیده میلادی          117,500
43 سپیده میلادی            48,000
44 محمد ساکن            95,000
45 شراره شاهیان          270,000
46 علیرضا خارکن            45,000
47 بهاره مدیحی            70,000
48 رضا نصیری          175,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink