اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 66

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 66

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 66

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 66- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 27 تیر الی 2 مرداد


1 محمدرضا فرخیان            58,000
2 محسن صابری          193,000
3 مینو صادقی            64,000
4 مینو صادقی            43,000
5 رضا تاک          190,000
6 محمدجواد طاحونه          336,000
7 علیرضا ابراهیم زاده            78,000
8 حسین نجابتی            74,000
9 امیرحسین بلوری            30,000
10 حسن جهانتاب            32,000
11 حسن جهانتاب          134,000
12 فرناز زیودار            50,000
13 مرضیه سربندی          216,000
14 محمدجواد مصلحی            39,000
15 مرتضی شمسایی            43,000
16 علیرضا طالبیان          580,000
17 حسن جهانتاب          176,000
18 حسن جهانتاب            74,000
19 مجید جلالی            81,000
20 امیرحسین بلوری          258,000
21 مریم صیادی          330,000
22 حسین شبانپور          226,000
23 حوریه شیوا            81,000
24 علیرضا طالبیان          112,000
25 امیر اعرابی            35,000
26 محمدرضا فخری          198,000
27 محمد رنجبر          280,000
28 شهره اشرفی            75,000
29 مهدی قوی دل            90,000
30 احمدرضا موسوی          410,000
31 حسین نجابتی            55,000
32 سید صادق انتظاری            90,000
33 میلاد جلالی          263,000
34 میلاد جلالی            66,000
35 میلاد جلالی          330,000
36 محمد احسنی          227,000
37 امین ستوده          100,000
38 مریم بنایی راد          165,000
39 نرجس محمدیه            50,000
40 نرجس محمدیه            40,000
41 نرجس محمدیه          100,000
42 زینب حسینیان          158,000
43 حسن عظیمی          234,000
44 خانم قیداری          287,000
45 حسین علیزاده            63,000
46 محمدی            73,500
47 شراره شاهیان            44,000
48 حوریه شیوا            47,000
49 شراره شاهیان          228,000
50 سمیه حلاجی          181,000
51 سمیه کریمی        1,240,000
52 محمدپولادی            38,000
53 امیرحسین بلوری            24,000
54 ریحانه سادات قریشی            30,000
55 مجتبی خادم            70,000
56 مهدی کرمی نیا            35,000
57 محمدی          169,000
58 مجید پیران خواه          459,000
59 زهرا علینقی زاده            78,000
60 مریم صیادی          161,000
61 مریم صیادی             6,000
62 حسین مجیدی             6,000
63 زهرا اکبری          248,000
64 مینو صادقی          201,000
65 ابوالفضل احمدی            83,000
66 زینب کاغذی          180,000
67 الهام زارعی            21,000
68 الهام زارعی            20,000
69 حسین مجیدی            20,000
70 محمدحسین میرصیفی            12,000
71 امید صیادی          166,500

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink