اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 65

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 65

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 65

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 65- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 20 تیر الی 26 تیر


1 محمدعلی زیلوچی            32,000
2 هما پرمون            85,000
3 مجید گل            67,000
4 سید هادی موسوی        1,080,000
5 سید صادق انتظاری        1,008,000
6 زهره دواتگران          124,000
7 مصطفی پیله وریان            66,500
8 حسین شبانپور          197,000
9 حسین شبانپور          191,000
10 مهدی کاکلی          339,000
11 فریده دواتگران          107,000
12 مصطفی پاک نیت        1,300,000
13 حسین نجابتی            50,000
14 حسین نجابتی            50,000
15 امید صیادی          558,000
16 متین کریمی          205,000
17 علیرضا کامویی          215,000
18 امیرحسین بلوری            48,000
19 ریحانه سادات قریشی            50,000
20 الهام یوسفیان            25,000
21 محمدرضا تقوایی            84,000
22 فروزان بلوری          101,500
23 زهرا مردانی          144,000
24 نازنین جوانی        1,260,000
25 زهرا موحدنیا          372,000
26 امیرحسین فلاحت پیشه          167,000
27 زهرا اکبری            39,000
28 الهام زارعی          134,000
29 سالار داورزاده          252,000
30 ابوالفضل احمدی            43,000
31 ابوالفضل احمدی            29,000
32 ابوالفضل احمدی          106,000
33 ابوالفضل احمدی            35,000
34 ابوالفضل احمدی            24,000
35 ابوالفضل احمدی          138,000
36 ابوالفضل احمدی            70,000
37 ابوالفضل احمدی            80,000
38 ابوالفضل احمدی            30,500
39 ابوالفضل احمدی            22,500
40 ابوالفضل احمدی            53,000
41 ابوالفضل احمدی            50,000
42 ابوالفضل احمدی            81,000
43 ابوالفضل احمدی            83,000
44 حسین حسینی          316,000
45 محمد پولادی            38,500
46 مینا مصلح             7,000
47 الهام زارعی            45,000
48 الهام زارعی          184,000
49 امیرحسین بلوری            48,000
50 محمد پوربنایی          141,500
51 محمد پوربنایی            10,000
52 حسن جهانتاب          326,000
53 حسین مجیدی            68,000
54 علی عرب          145,000
55 مریم مقنی بیدگلی          203,000
56 حسین نجابتی            92,000
57 حسین نجابتی            76,000
58 مهدی حلاجی            39,000
59 مهدی حلاجی          458,500
60 ابوالفضل فلاح            75,000
61 فهیمه خاوری          144,000
62 میمنت شرفی             8,000
63 میمنت شرفی            15,000
64 میمنت شرفی            50,000
65 میمنت شرفی            45,000
66 منصوره زاهدی          118,000
67 منصوره زاهدی            41,000
68 امیر اعرابی          117,000
69 مجید نارنجی            74,000
70 محمد نجفی بهاری          171,000
71 سمیه حمیدی شاد          162,000
72 فاطمه خاکی          139,000
73 محمدجواد مصلحی          196,000
74 ستایش هوشمند          182,000
75 محمد طاها فرخ پی          419,000
76 پریسا مامیوند            83,000
77 پریسا مامیوند            61,000
78 امیرعلی آصفی          162,000
79 سید حسین بسیج          292,000
80 حسن عظیمی          185,000
81 علیرضا طالبیان          150,000
82 محمدرضا عابدینی          108,000
83 محید نجفی بهاری          121,000
84 مجید نجفی بهاری            26,000
85 محمد شاطریان          540,000
86 محمد حسین حیدری          300,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink