اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 64

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 64

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 64

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 64- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 13 تیر الی 19 تیر


1 محمدرضا فرخیان          453,000
2 میمنت شرفی             7,000
3 میمنت شرفی            19,000
4 زینب سبزی کاریان            45,000
5 محمد نجفی بهاری          188,000
6 جواد رضازاده            23,000
7 جواد رضازاده          173,000
8 حسین مجیدی            15,000
9 رقیه میرزایی          318,000
10 هما پرمون          380,000
11 محسن اکبرزاده          700,000
12 سعید رشیدی          640,000
13 خانم عبدلی          167,000
14 وحید بهداد          250,000
15 مجتبی خراسانی فرد          247,000
16 مهدی افشین          918,000
17 ریحانه سادات قریشی            30,000
18 امیر ناصری نژاد          114,000
19 مهدی کاکلی          750,000
20 پدرام صالحون          795,000
21 پدرام صالحون            81,000
22 الهام یوسفیان          374,000
23 ریحانه سادات قریشی            90,000
24 حسین مجیدی            22,000
25 سپیده لبافیان          237,000
26 سپیده لبافیان            64,000
27 سپیده لبافیان          545,000
28 سپیده لبافیان            50,000
29 سپیده لبافیان          122,000
30 افسانه نوری            70,000
31 حسن عظیمی          207,000
32 محمدمهدی نبی          188,000
33 علیرضا سرافراز          300,000
34 جواد رضازاده          246,000
35 جواد رضازاده            97,000
36 جواد رضازاده          115,000
37 حوریه شیوا            56,000
38 ریحانه سادات قریشی          120,000
39 وحید طوقی          442,000
40 وحید طوقی          286,000
41 مرتضی تاویلی پور        1,010,000
42 امیر اعرابی            34,000
43 امیر اعرابی          140,000
44 امیر اعرابی            36,000
45 امیر اعرابی            24,000
46 ابوالفضل احمدی            65,500
47 وحید بهداد            50,000
48 احمد مبینی          117,000
49 احمد مبینی            28,000
50 زهرا مردانی          176,000
51 محمدحسین میرصیفی          217,000
52 امیرعلی آصفی            51,000
53 علی عرب          106,000
54 نیلوفر جان نثار          120,000
55 نیلوفر جان نثار          165,000
56 نیلوفر جان نثار          183,500
57 رضا خیر خواه          260,000
58 یاسر نجاری            98,500
59 مجتبی مرادی            75,000
60 نسرین حجاری          185,000
61 امیرحسین بلوری            46,000
62 پریسا معراج          138,000
63 پریسا معراج          395,000
64 پریسا معراج            42,000
65 علیرضا قدیریان          647,000
66 سوگل فرزانگان            36,000
67 مجتبی شاگردی            18,000
68 مجتبی شاگردی          126,000
69 فرانک بلوری          128,000
70 علیرضا رضازاده            76,500
71 محمد نجفی بهاری            90,000
72 محمد نجفی بهاری            81,000
73 ملیکا سادات جوادیان            50,000
74 ملیکا سادات جوادیان          149,000
75 سمیرا جهانی           364,500
76 علیرضا طالبیان            91,000
77 حوریه شیوا          241,600
78 حوریه شیوا          186,000
79 محمدرضا کاشانی        1,130,000
80 محمدرضا کاشانی            44,000
81 فاطمه حقشناس          103,000
82 فاطمه حقشناس          116,000
83 امید شقایقی          107,000
84 محمدجواد مصلحی            24,000
85 مجید نجفی بهاری            65,000
86 فاطمه حقشناس            47,000
87 محمد نجفی بهاری            95,000
88 طاهره مسگرفرد        1,100,000
89 حسین نجابتی            52,000
90 مسعود دماوندی            99,000
91 مسعود دماوندی            50,000
92 مریم رمضانیان          174,000
93 سروش نوربخش          123,500
94 علیرضا قدیریان            80,000
95 مریم محمدی          730,000
96 مجید نجفی بهاری            82,000
97 مجید نجفی بهاری            26,000
98 مجید نجفی بهاری            88,000
99 فائزه معتمدی فر          228,000
100 محمد حسین میرصیفی            12,000
101 آوین کریمی        1,225,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink