اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 50

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 50

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 50

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 50- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 2 فروردین الی 7 فروردین


1 یزدان سنگی               27,500
2 اکرم عابدی                 6,000
3 زینب وطنخواه               30,000
4 مرضیه نامور             224,000
5 طوبی کاشانی             105,000
6 طوبی کاشانی               18,000
7 طوبی کاشانی               45,200
8 فرشید فرزین               28,400
9 محمد نجفی بهاری             209,000
10 میمنت شرفی             325,000
11 میمنت شرفی               18,000
12 محسن صابری             352,500
13 زینب پورعسگری             308,000
14 زینب دلالزاده               34,000
15 زهره بنفشه             228,000
16 محدثه محمدی             178,000
17 علیرضا اکبریان             158,000
18 محمدحسین خندان               66,000
19 محمدحسین خندان               51,000
20 حنیف ضابطی             126,000
21 رضا تاک             253,000
22 علیرضا حلوایی             280,000
23 هانیه گودالی             439,000
24 مجتبی خراسانی فرد             220,000
25 مجتبی خراسانی فرد             113,000
26 حمیدرضا ارشادفر          1,145,000
27 احمدی شاد          1,569,000
28 الهام نیک فر             560,000
29 علی شریف فر             380,000
30 مطهره فتاح             109,000
31 محبوبه اصغرزاده          1,548,000
32 حسین دژاکام             401,500
33 حسین دژاکام             210,000
34 حسین دژاکام             206,000
35 حسین دژاکام             400,000
36 پیام باباولیان فرد               76,000
37 پیام باباولیان فرد               44,000
38 پیام باباولیان فرد             109,000
39 پویا آرمند               44,500
40 محمدرضا کاغذی             481,000
41 محمد نجفی بهاری             104,200
42 علیرضا گلیاسیان               78,000
43 حسین فرمانبر             298,500
44 حسنعلی رعیت               30,000
45 علیرضا قدیریان             118,000
46 علیرضا طالبیان             120,000
47 علیرضا طالبیان             155,500
48 محمد نجفی بهاری             281,000
49 محمد نجفی بهاری               12,000
50 هدیل مصباح               28,000
51 ریحانه سادات قریشی               24,000
52 جواد کمالی               20,000
53 جواد کمالی               89,000
54 جواد کمالی               65,000
55 جواد کمالی               80,000
56 زهرا دلالزاده               51,300
57 الهام زارعی             135,000
58 حمیدرضا ارشادفر             299,000
59 بهروز باقری             291,500
60 علیرضا قدیریان               76,000
61 علیرضا قدیریان             266,000
62 شکرالله زاهدی             520,000
63 ابوالفضل فلاح             125,000
64 ابوالفضل عرب             115,000
65 محسن زارع          1,342,000
66 فرانک بلوری             104,000
67 حسن جهانتاب             194,000
68 نرجس محمدیه             118,000
69 علی‌رضا مهتابی               80,000
70 محمدجواد طاحونه             312,000
71 علی سرنجی             103,000
72 احمدرضا موسوی             466,000
73 محمدرضا نوروز زاده             100,000
74 علیرضا گلیاسیان             258,000
75 میمنت شرفی               11,500
76 میمنت شرفی               34,000
77 امیرحسین بلوری             440,000
78 لیلا میرزایی               15,000
79 مهدی زارع               76,000
80 مهدی زارع               97,000
81 محمدرضا نوروززاده               92,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink