اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 49

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 49

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 49

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 49- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 25 اسفند الی 1 فروردین


1 امید شقایقی             120,000
2 جواد نشاسته گیر               74,500
3 پریسا مامیوند             210,000
4 علی پیران             750,000
5 سالار داورزاده               50,000
6 فاطمه زحمتکش             344,000
7 زهرا دلالزاده               14,000
8 زهرا دلالزاده               13,000
9 حسنعلی رعیت             103,000
10 حسنعلی رعیت               26,000
11 میلاد جلالی             380,000
12 میلاد جلالی             246,000
13 میلاد جلالی             680,000
14 حوریه شیوا             325,000
15 علی گنجکاو             112,000
16 اخوان             680,000
17 جعفر خدامیان             175,500
18 جعفر خدامیان             165,500
19 بهروز باقری             696,000
20 مهدی سبزی فینی             217,000
21 محمد نجفی بهاری             403,500
22 علی پیران               48,000
23 فروزان بلوری               35,000
24 فروزان بلوری               62,000
25 فروزان بلوری             365,000
26 مهدیه نبی             188,000
27 محسن سنگانی             236,000
28 مرتضی زرگر             109,000
29 آقای فخری             290,000
30 رضوانیان             630,000
31 امیرحسین بلوری               19,000
32 میمنت شرفی               31,000
33 میمنت شرفی               10,800
34 حسین شبانی             317,500
35 امیرحسین ابوالفضلی             450,000
36 مرضیه نامور          1,598,000
37 امید تاک               60,000
38 میلاد پرچی زاده             142,000
39 حسن افراشته             132,000
40 علیرضا خارکن             227,000
41 شراره شاهیان               78,000
42 شراره شاهیان               56,000
43 حمیدرضا اکرامی فر             224,000
44 حسین رجایی               96,000
45 خانم علینقی زاده               64,000
46 میلاد محمدی نیا               41,000
47 میلاد محمدی نیا               23,000
48 میلاد محمدی نیا             267,000
49 سپیده لبافیان               66,000
50 ریحانه سادات قریشی               30,000
51 زهرا سعیدی               86,000
52 حسین نعمتیان زارع               65,400
53 حمید نراقی             323,000
54 میمنت شرفی               12,000
55 میمنت شرفی                 5,000
56 هدیل مصباح               18,000
57 هدیل مصباح             270,000
58 نرگس فدایی               39,000
59 نرگس فدایی             423,000
60 علینقی زاده               66,000
61 میلاد پرچی زاده             210,000
62 مجید نجفی بهاری               27,000
63 مجید نجفی بهاری             110,400
64 محمد نجفی بهاری             209,000
65 محمد نجفی بهاری             273,000
66 الهام زارعی          1,660,000
67 مینو صادقی             106,000
68 مهدیس محمدی             564,500
69 میمنت شرفی               70,900
70 حاجی زاده             110,000
71 جواد کمالی               19,000
72 جواد کمالی               54,000
73 جواد کمالی               18,000
74 جواد کمالی               20,000
75 جواد کمالی               35,000
76 جواد کمالی               18,000
77 جواد کمالی               25,000
78 جواد کمالی               25,000
79 جواد کمالی             140,000
80 جواد کمالی             100,000
81 ژیلا باباخانی             170,000
82 ریحانه کاظم پور             301,000
83 علیرضا نیکویی             296,000
84 مهدی افشین             536,000
85 علیرضا قدیریان             154,000
86 اخوان             237,500
87 محمدجواد کچویان             172,000
88 محمد شاوردی               85,000
89 محمد شاوردی             135,000
90 علی ابریشمی             570,000
91 مجتبی ناصری               49,000
92 محمد زحمتکش             120,000
93 میلاد پرچی زاده             350,000
94 ریحانه کاظمپور               45,000
95 فائزه قهرودی             131,000
96 محمد حیدری             128,000
97 علی حقی کاشانی               75,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink