اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 46

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 46

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 46

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 46- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 3 اسفند الی 9 اسفند


1 صادق الماسی             415,000
2 نفیس حقیقی فر               63,200
3 نرجس اصولی             180,000
4 نرجس اصولی             185,000
5 محمد حلاجی               45,000
6 شایان سالخورده             120,000
7 مجید نجفی بهاری             420,000
8 زهره دواتگران               91,100
9 ابوالفضل احمدی               93,200
10 ابوالفضل احمدی               19,900
11 ابوالفضل احمدی               99,300
12 ابوالفضل احمدی               30,000
13 ابوالفضل احمدی             126,000
14 ابوالفضل احمدی               87,000
15 ابوالفضل احمدی               31,400
16 ابوالفضل احمدی               24,700
17 ابوالفضل احمدی               32,200
18 ابوالفضل احمدی               28,900
19 ابوالفضل تیموری             321,000
20 محمدرضا عابدینی             162,600
21 امیرعلی آصفی               18,000
22 محمد نجفی بهاری             342,000
23 میلاد پرچی زاده             180,000
24 حسین دژاکام             186,000
25 نرگس فدایی             755,500
26 الهه منفرد             100,000
27 فائزه یزدی پور               71,500
28 فائزه یزدی پور             160,000
29 حسنعلی رعیت             322,000
30 رسولی موحد             240,000
31 فروزان بلوری             115,600
32 مسعود رضایی          1,150,000
33 مسعود رضایی               74,000
34 مسعود رضایی               27,000
35 محسن کاشانیان             885,000
36 میمنت شرفی                 9,000
37 میمنت شرفی               50,000
38 علیرضا قدیریان             138,000
39 زینب پورعسگری               91,000
40 ریحانه سادات قریشی               41,500
41 لیلا میرزایی             185,000
42 مهدی محمدی پناه             197,000
43 مهسا پاسبانی پور               97,000
44 امیرحسین بلوری               32,000
45 زهرا زارع مقدم             134,500
46 امید شقایقی             220,000
47 مرضیه جلالی               30,000
48 مرضیه جلالی               60,000
49 مرضیه جلالی             180,000
50 امیرعلی آصفی               62,300
51 زینب رحیمی             107,800
52 محمدرضا کاشانی             255,000
53 محمدرضا کامویی             160,000
54 مجتبی خراسانی فرد          1,300,000
55 زهرا دلالزاده               30,000
56 امید فرزانه فر             129,000
57 نرجس محمدیه               34,000
58 مسعود دماوندی             667,000
59 زهره فرات مقدم             490,800
60 فائزه قهرودی             147,000
61 میمنت شرفی                 4,000
62 میمنت شرفی               27,000
63 وحید رضایی             164,000
64 سالار داورزاده             287,000
65 امین ستوده               90,000
66 عادل ستاری             525,000
67 مهدی کاکلی             192,000
68 زهرا موحدنیا             215,000
69 مریم معیری             457,000
70 زینب رحیمی                 4,000
71 سید امید صیادی             105,000
72 امیرحسین بلوری               30,000
73 سعید اکبری               65,000
74 محسن گندمی               47,000
75 محسن گندمی               25,000
76 نرگس شمسی نژاد               80,000
77 مهدی کرمی             220,000
78 سمیرا جهانی             185,000
79 زینب سبزی کاریان             105,500
80 حسین قرآنی             164,000
81 مجید نجفی بهاری             575,000
82 محمدرضا کاشانی             176,000
83 فرانک بلوری             190,000
84 امید تاک             104,000
85 سمیرا جهانی             555,000
86 میمنت شرفی             362,000
87 هما پرمون             168,000
88 محمد نجفی بهاری               60,000
89 مجید نجفی بهاری               51,500
90 فاطمه پیوندی             400,000
91 مسعود رضایی             545,000
92 فائزه قهرودی               66,600
93 علی پیران             416,000
94 حمید نراقی             207,000
95 حمید نراقی             118,000
96 بهاره خادم               41,000
97 مجید نارنجی             289,000
98 مجید نارنجی               21,000
99 علیرضا قدیریان               60,000
100 علیرضا قدیریان             161,000
101 حسین رجایی             422,000
102 سید هادی موسوی               39,000
103 ریحانه سادات حلی             276,000
104 ژیلا باباخانی               15,000
105 ژیلا باباخانی               85,000
106 ژیلا باباخانی               15,000
107 زهره فرات مقدم               77,700
108 امیر اعرابی             112,000
109 میلاد پرچی زاده          1,030,000
110 نسرین فخریه               36,000
111 نسرین فخریه               30,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink