اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 45

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 45

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 45

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 45- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 26 دی الی 2 اسفند

1 محبوبه اصغرزاده             327,000
2 مجید نارنجی               24,000
3 مجید نارنجی               50,000
4 مجید نارنجی               83,000
5 حمیدرضا اکرامی فر               42,000
6 محمد جلالی               45,000
7 محمد جلالی             170,000
8 زهرا حدادی               95,000
9 میمنت شرفی               33,000
10 حامد رجایی             162,500
11 علیرضا طالبیان             112,000
12 امید شقایقی               64,000
13 محمدرضا کاغذی             206,000
14 امین ستوده               50,000
15 علیرضا حیدری             354,000
16 میمنت شرفی                 6,000
17 فاطمه آل یاسین               43,000
18 میمنت شرفی             190,500
19 محمد نجفی بهاری               78,000
20 هما پرمون             542,000
21 سوگل فرزانگان             114,000
22 فاطمه کمالی فر               90,000
23 زهرا غفوری             280,000
24 میلاد جلالی               76,000
25 امیرحسین بلوری               38,000
26 میمنت شرفی             137,800
27 محسن گندمی               16,000
28 محسن گندمی             180,000
29 سلدا محمدی               10,000
30 سلدا محمدی             180,000
31 نفیس حقیقی فر             111,600
32 نفیس حقیقی فر             164,500
33 الهه منفرد             120,000
34 محمد نجفی بهاری             151,500
35 میمنت شرفی               14,500
36 میمنت شرفی               83,500
37 علی پیران               50,000
38 علی پیران             423,000
39 حمیدرضا اکرامی فر             156,500
40 زهرا موحد نیا               53,000
41 محمد حیدری               35,000
42 میمنت شرفی               34,000
43 میمنت شرفی                 8,900
44 هدیه داور               65,000
45 مهدیه نبی             295,000
46 محمد نجفی بهاری               53,000
47 محمد نجفی بهاری               66,400
48 علی پیران             249,000
49 آزاده صفا               63,000
50 ریحانه کاظم پور               92,000
51 وحید تاملی             150,000
52 عرشیا ملاحسینی             207,500
53 مصطفی طاهری               72,000
54 نرجس محمدیه               10,000
55 نرجس محمدیه               78,000
56 احمدرضا کله ای بیدگلی             236,000
57 احمدرضا کله ای بیدگلی             228,000
58 احمدرضا کله ای بیدگلی               12,300
59 مهسا پاسبانی پور               72,000
60 مهسا پاسبانی پور             193,000
61 مهسا پاسبانی پور               44,000
62 الهیار بنی انصاری             635,000
63 الهیار بنی انصاری               95,300
64 شهره اشرفی             115,000
65 رخشانه رعیتی               80,000
66 رخشانه رعیتی             217,800
67 اخوان               61,000
68 یاسر نجاری             174,000
69 مرضیه کلیابی             100,000
70 یزدان سنگی               69,500
71 محمد پولادی               58,008
72 نسرین فخریه               30,000
73 مریم بنایی راد             213,500
74 عرشیا ملاحسینی               57,000
75 مرضیه سربندی             140,000
76 عفت عبدالرحمان               60,000
77 زهره دواتگران             290,000
78 محمدجواد طاحونه             216,000
79 امیر ماهان             126,000
80 آیدا سادات ذاکری             350,500
81 علی‌رضا حیدری               82,000
82 علیرضا قربانی             486,000

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink