اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 43

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 43

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 43

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 43- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 12 دی الی 18 بهمن


1 رضا تاک             430,000
2 محمد عباسی کاشانی               44,000
3 احمدرضا کله ای بیدگلی               15,000
4 ابوالفضل تیموری               74,000
5 ابوالفضل تیموری               40,000
6 محمدحسین خندان             100,000
7 نجمه هاشمی خواه             166,000
8 ابوالفضل احمدی             100,700
9 ابوالفضل احمدی             182,300
10 فاطمه سبکبار               84,000
11 مهدی ایازی             111,000
12 نیلوفر موجودیان               71,200
13 میمنت شرفی               25,000
14 میمنت شرفی               76,000
15 میمنت شرفی                 8,700
16 میمنت شرفی               16,000
17 میمنت شرفی               10,500
18 میمنت شرفی             261,200
19 عفت عبدالرحمان               60,000
20 الهه منفرد             114,000
21 پویا آرمند               35,000
22 پویا آرمند             147,000
23 محمد نجفی بهاری             149,000
24 محمد نجفی بهاری               90,000
25 محمدحسین حیدری               24,000
26 نیلوفر موجودیان               79,400
27 نیلوفر موجودیان             151,000
28 نیلوفر موجودیان             200,000
29 نیلوفر موجودیان             401,500
30 مسعود دماوندی             290,000
31 مسعود دماوندی               75,000
32 عاطفه بامداد             250,000
33 حسین حسینزاده             195,000
34 حسین حسینزاده             440,000
35 زینب رحیمی               41,800
36 امیرحسین ابوالفضلی               92,000
37 نرگس فدایی             875,000
38 نرجس محمدیه               85,400
39 فائزه یزدی پور             386,000
40 میلاد جلالی             116,400
41 مینا مصلح               20,000
42 احمدرضا کله ای بیدگلی               40,500
43 ژیلا باباخانی               25,000
44 ژیلا باباخانی               75,000
45 امیرحسین ابوالفضلی             192,000
46 سالار داورزاده             360,000
47 میمنت شرفی             120,000
48 مجتبی حسنی مقدم               47,000
49 مجتبی حسنی مقدم             227,000
50 وحید تاملی             266,700
51 سید محمد علوی زاده          2,250,000
52 فرانک بلوری               73,500
53 مجید نجفی بهاری               79,000
54 مجید نجفی بهاری               53,000
55 آسیه محمدی نیا               76,000
56 محمد نجفی بهاری               28,000
57 ریحانه اندیشمند             306,000
58 ریحانه اندیشمند             205,000
59 محمدحسین سلطانی             120,000
60 محمدحسین سلطانی             120,000
61 محمدحسین سلطانی             600,000
62 ریحانه سادات حلی             182,000
63 حجت الله رضایی مفرد             213,000
64 احمدرضا کله ای بیدگلی               33,500
65 محمد نجفی بهاری             597,300
66 محمد نجفی بهاری             330,000
67 سوگل فرزانگان             118,000
68 حمیدرضا اکرامی فر               73,000
69 محسن صابری             144,500
70 محمدجواد کچویان             198,000
71 رخشانه رعیتی             129,500
72 رخشانه رعیتی               80,000
73 رخشانه رعیتی             161,000
74 محدثه مناقبی               88,000
75 فائزه غنی               42,000
76 میلاد ذاکری             271,000
77 محمدرضا کاشانی               40,000
78 ابوالفضل احمدی               12,000
79 ابوالفضل احمدی             133,700
80 ابوالفضل احمدی               50,400
81 ابوالفضل احمدی             109,000
82 ابوالفضل احمدی               41,500
83 ابوالفضل احمدی               10,000
84 ابوالفضل احمدی               21,000
85 ابوالفضل احمدی               58,000
86 ابوالفضل احمدی             121,000
87 محمد ستاری               46,000
88 حسین رجایی             113,500
89 زینب ملایی             523,000
90 محمدرضا فرخیان          1,003,200
91 محمدحسین سلطانی             120,000
92 فاطمه کلیابی               53,000
93 محسن سقاحضرتی             109,800
94 وحید بهداد             101,300
95 هدیل مصباح             207,000
96 محمدی             532,000
97 محمدحسین سلطانی             120,000
98 فاطمه حقشناس             357,000
99 علی شریف فر             265,000
100 هما پرمون               83,000
101 عرشیا ملاحسینی             568,000
102 بوالفضل تیموری               54,000
103 بوالفضل تیموری               44,000
104 بوالفضل تیموری               50,000
105 جواد معمار             379,500
106 محمدرضا فرخیان               90,900
107 سعید علیرضایی               81,000
108 محمد مهدی ذاکری               33,600
109 مطهره فتاح             110,000
110 مرتضی شمسایی             245,000
111 مجتبی حسنی مقدم          1,387,000
112 زهرا موحدنیا               35,000
113 حسن عظیمی               45,400

 

قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام دیسلند به صورت لایو برگزار خواهد شد.


دیسلند دوست تو :)wink