اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 40

اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 40

اسامی و کد شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی_ دوره 40

 اسامی شرکت کنندگان در چالش فیش طلایی دوره 40- به همراه کد قرعه کشی 

بازه زمانی این دوره: 21 دی الی 27 دی


1 مجید نجفی بهاری                20,000
2 مجید نجفی بهاری              106,000
3 مجید نجفی بهاری              102,000
4 مجید نجفی بهاری                20,000
5 الیاس محمدی                61,700
6 حسن عظیمی                64,000
7 حسن عظیمی                74,000
8 حسن عظیمی              207,000
9 حسن عظیمی              228,000
10 مریم بنایی راد              630,000
11 شراره شاهیان              238,000
12 حمید خداجویان              108,000
13 محمدحسین مشاور                65,000
14 فاطمه برخوردار                40,500
15 جواد معمار              124,000
16 جواد معمار                56,000
17 مجتبی حسین زاده                57,000
18 علیرضا طالبیان              113,000
19 زهرا علینقی زاده              152,000
20 زهرا علینقی زاده                80,000
21 امیرحسین بلوری                38,000
22 امیرحسین بلوری                30,000
23 پویا آرمند                43,000
24 مینو صادقی              128,000
25 میترا میرساجدی                17,500
26 رقیه میرزایی              121,000
27 ریحانه سادات قریشی                50,000
28 ژیلا باباخانی              183,500
29 رضا تاک              567,500
30 پویا آرمند              147,000
31 محمد معقولی              243,000
32 حمیدرضا فرجی              385,000
33 امیر ماهان              182,000
34 امیرحسین جوادی نیا              102,500
35 امیرحسین جوادی نیا                64,500
36 شهره اشرفی              288,000
37 محمدرضا کاغذی                68,000
38 میمنت شرفی                38,700
39 میمنت شرفی              793,000
40 معین رئیسی                84,000
41 حسنعلی عیاری پور                54,500
42 حسنعلی عیاری پور                24,000
43 امیر اعرابی              101,300
44 محمدحسین سلطانی              120,000
45 محمدحسین سلطانی              240,000
46 زهره فرات مقدم              490,000
47 علی ابریشمی              112,000
48 الهه منفرد                36,000
49 رقیه میرزایی              258,000
50 مسعود نارنجی              185,000
51 مهدی سبزی فینی                35,000
52 ریحانه یگانه              156,300
53 محمدحسین سلطانی              120,000
54 محمدحسین سلطانی              120,000
55 امید سرانجام              109,600
56 محمدرضا کاغذی                75,000
57 عرشیا ملاحسینی                75,000
58 سپیده لبافیان                72,000
59 صابر موجودیان              148,200
60 صابر موجودیان                89,200
61 صابر موجودیان              203,600
62 صابر موجودیان              158,000
63 صابر موجودیان                44,300
64 مسعود دماوندی                40,000
65 مهدی سبزی فینی              259,000
66 محمدرضا کاغذی              372,600
67 مرضیه رستمی              193,000
68 امیرحسین سید حسینی                66,500
69 فاطمه آذرپیوند                80,000
70 فاطمه آذرپیوند                40,000
71 عسل شورابیان                47,000
72 محمد جلالی              382,500
73 آزاده صفا                66,600
74 علیرضا حیدری                39,000
75 عمرانیان                79,000
76 محمدرضا زحمتکش              739,000
77 جواد کمالی                60,000
78 جواد کمالی                44,000
79 جواد کمالی                48,000
80 جواد کمالی                82,000
81 جواد کمالی                26,000
82 جواد کمالی                48,000
83 جواد کمالی                26,000
84 جواد کمالی                34,000
85 جواد کمالی                57,000
86 جواد کمالی                79,000
87 امید سرانجام              143,000
88 امید سرانجام                55,000
89 حسین طحانی                41,000
90 حسین طحانی                51,000
91 زهرا علینقی زاده              142,000
92 ریحانه سادات قریشی                30,000
93 محمد طیب                25,000
94 محمد طیب              136,200


قرعه کشی این دوره، راس ساعت 15 در صفحه اینستاگرام کاشان تخفیف به صورت لایو برگزار خواهد شد.


کاشان تخفیف دوست تو :)wink